Länkstig

Per Haglund

Samordnare

Sektionen för student- och
utbildningsstöd
Besöksadress
Rosenlundsgatan 4
41120 Göteborg
Postadress
Box 100
40530 Göteborg

Om Per Haglund

Bakgrund

Började jobba vid Göteborgs universitet 2017 som antagningshandläggare vid sektionen för antagning. Sedan 2020 arbetar jag vid sektionen för student- och utbildningsstöd som samordnare för studentinflytande.

Huvudsakliga arbetsuppgifter

Som samordnare ansvarar jag för arbetet med studentinflytande och studentrepresentation på universitetsgemensam nivå. I arbetet ingår beredning, utredning och hantering av remisser liksom stöd till universitetets verksamheter och universitetets studentkårer.

Jag är del av samordningsfunktionen för studentfrågor, vilken genomför arbete på universitetsgemensam nivå och fungerar stödjande för fakulteters och institutioners arbete i frågor som rör studentinflytande, studenthälsa, studenters arbetsmiljö och likabehandling.

Övriga uppdrag

Jag är sedan 2018 samordnare för arbetet med donationen Studenternas Hus, som arbetar för att utveckla huset till ett innovativt och levande studentcentrum.