Bild
Länkstig

Växtbioteknik - land och hav

Kurs
BIO531
Avancerad nivå
15 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Engelska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-21270
Ansökan stängd

Kort om kursen

Kursen beskriver aktuella framsteg inom bioteknik med tillämpningar på landväxter och marina fotosyntetiska organismer som växtplankton. Vi kommer att undersöka metoder som används i denna teknik och de underliggande principerna. Vi kommer också att diskutera framtida utveckling av bioteknik och hur den potentiellt kan gynna samhället och hotade ekosystem på land och i havet.

Om utbildningen

Inom bioteknik används cell- och molekylärbiologiska metoder
för att förändra vissa egenskaper hos en viss organism. Den har varit särskilt
framgångsrik när den tillämpats på landväxter, särskilt i många olika grödor
som är viktiga för jordbruk globalt. Tekniken har nu använts på landväxter i
mer än 30 år, och den fortsatta utvecklingen förväntas accelerera i framtiden.
Däremot är biotekniska tillämpningar på marina fotosyntetiska organismer en relativt
ny företeelse, även om många nya spännande framsteg har genererat ett stort
intresse. Kursen syftar till att ge teoretiska och praktiska insikter i modern
bioteknik som tillämpas på både landbaserade växter och marina fotosyntetiska
organismer. Undervisningen kommer att fokusera på föreläsningar och
gruppdiskussioner, samt experimentellt arbete som täcker utvalda ämnen inom
växtbioteknikområdet.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Godkända baskurser i biologi omfattande 60 hp i ämnesområdena cellbiologi, molekylär genetik, evolution, botanisk och zoologisk fysiologi, ekologi samt biodiversitet och systematik, eller motsvarande. samt Engelska B.

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.