Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Tvärvetenskapliga utmaningar i Genusvetenskap

Kurs
GS2205
Avancerad nivå
15 högskolepoäng (hp)

Om utbildningen

På den här kursen fokuserar du de teoretiska och praktiska utmaningarna med att arbeta inom det tvärvetenskapliga fältet genusvetenskap. Kursen tar avstamp i både teoretiska diskussioner och studenters erfarenheter av tvärvetenskaplighet. Seminarier och presentationer struktureras kring studenternas erfarenheter av att överbrygga de teoretiska och metodologiska ramarna för genusvetenskap och kunskapsproduktion inom andra discipliner. Kursen ges på engelska.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Applicants are required to have achieved 60 credits of courses within the Master's programme Gendering Practices for admission to the course. Students admitted to the Master's programme Gendering Practices are guaranteed admittance to the course.

Studier utomlands

Programmet har inte någon helt fristående termin men vi rekommenderar att studenter åker utomlands termin 2 som innehåller valbara moment.