Bild
Foto: Green Chameleon/Craftedbygc
Länkstig

Tillämpade kvalitativa forskningsmetoder, problem och design

Kurs
SF2323
Avancerad nivå
15 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Engelska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-17664
Ansökan stängd

Om utbildningen

Kursen presenterar och ger praktisk träning i kvalitativa forskningsmetoder, inklusive datainsamling, design, formulering av forskningsproblem och metoder för analys av material. Kursen ger en inledande översikt över tillgängliga forskningsmetoder, deras koppling till teori, samt forskningsetik. Kursen går på djupet på flera olika metodologiska tillvägagångssätt, relevanta för kvalitativ forskning inom samhällsvetenskap och humaniora, med inriktning på textbaserade analysmetoder. Kursen utvecklar metodiska färdigheter genom fallbaserade övningar på seminarierna. I den första delen av kursen introduceras och praktiseras metoder och designproblem på föreläsningar och på seminarier. I den andra delen av kursen tillämpar studenter sina kunskaper i forskningsdesign och metod inom sina egna intresseområden av forskningen och skriver ett forskningsförslag som avslutande inlämningsuppgift.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

För att vara behörig till kursen krävs godkänd kärnkurs om 15 hp på avancerad nivå inom detsamhällsvetenskapliga utbildningsområdet eller motsvarande. Dessutom krävs språkkunskapermotsvarande Engelska 6/Engelska B.

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.