Länkstig

Termin 6 International Business kandidattermin

Kurspaket
EKFE6
Grundnivå
30 högskolepoäng (hp)

Om utbildningen

EKF301 International Business, 15 hp

Canvas, Kursplan och litteraturlista

EKF302 Internationellt företagande, kandidatuppsats, 15 hp

CanvasKursplan och litteraturlista

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

För att vara behörig till kursen måste studenter på Handelshögskolans ekonomiekandidatprogram ha genomgått termin 4, inklusive kursen EKF202 Strategi och marknadsföring i ett globalt perspektiv (15 hp) eller motsvarande. För tillträde tillkursen krävs att minst 105 hp, varav minst 45 hp i företagsekonomi (från grund- ochfortsättningskurser), är godkända.