Länkstig

Termin 5 Finansiell ekonomi

Kurspaket
EK5TE
Grundnivå
30 högskolepoäng (hp)

Om utbildningen

Du kan välja att läsa vid Handelshögskolan eller att studera utomlands.

Om du läser vid Handelshögskolan läser du 30 högskolepoäng på fortsättningsnivån i finansiell ekonomi, då erbjuds dessa kurser:

EFI255 Financial History, 7.5 hp

Canvas, kursplan och litteraturlista 

EFI256 Managerial Economics, 7,5 hp

Canvas, kursplan och litteraturlista

EFI257 Incomplete Financial Markets, 7,5 hp

Canvas, kursplan och litteraturlista

EFI258 Corporate Finance Law, 7,5 hp

Canvas, kursplan och litteraturlista 

Om du läser utomlands ska minst 15 högskolepoäng vara inom finansområdet och resterande 15 högskolepoäng inom finansiell ekonomi, företagsekonomi och/eller nationalekonomi. Stäm av med studievägledaren.

Om du väljer att studera utomlands hittar du kursplaner vid den institution/lärosäte där du läser.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Genomgångna kurser från termin 4, Metoder för ekonomisk analys (NEK201),Externredovisning och företagsanalys (EFI202),Mikroteori (NEK203) och Finansiell ekonomi (EFI242).