Länkstig

Termin 4 Företagsekonomi Ekonomie kandidatprogrammet

Kurspaket
EKFE4
Grundnivå
30 högskolepoäng (hp)

Om utbildningen

EKF201 Industrial and Financial Management, 15 hp

Canvas, Kursplan och litteraturlista

EKF202 Strategy and Marketing in a Global context, 15 hp

Canvas, Kursplan och litteraturlista 

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs minst 60 godkända högskolepoäng från ekonomie kandidatprogrammets tre första terminer eller motsvarande.