Länkstig

Termin 4 Finansiell ekonomi Ekonomie kandidatprogrammet

Kurspaket
EKFI4
Grundnivå
30 högskolepoäng (hp)

Om utbildningen

NEK206 Ekonometri, 7,5 hp

Canvas, kursplan och litteraturlista 

EFI202 Externredovisning och företagsanalys, 7,5 hp

Canvas, kursplan och litteraturlista

NEK203 Mikroteori, 7.5 hp

Canvas, kursplan och litteraturlista 

EFI242 Finance, Intermediate Course 7,5 hp

Canvas, kursplan och litteraturlista 

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs genomgångna kurser motsvarande grundkurser i nationalekonomi (30 hp), företagsekonomi (30 hp) och statistik (15 hp), det vill säga totalt 75 hp varav minst 60 hp ska vara godkända.