Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Teologin och läsningen av Västerlandets historia

Kurs
RT2314
Avancerad nivå
7,5 högskolepoäng (hp)

Om utbildningen

Är den västerländska moderniteten egentligen en naturlig konsekvens av den långa kristna traditionen i Europa? Eller står moderniteten snarare i ett motsatsförhållande till det kristna? Vilka är det sekulära samhällets teologiska rötter?

I denna kurs undersöker vi den här typen av frågor genom att studera relationen mellan den kristna teologin och den framväxande moderniteten från historiska, filosofiska, samhällsvetenskapliga och teologiska perspektiv. En djupare kunskap om denna relation är viktig för att bättre kunna förstår teologins villkor i det moderna samhället, i akademin liksom i kyrkan, men också för att kunna delta i samhällsdebatten kring dessa frågor.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Kandidatexamen alternativt avslutade kurser om minst 180hp på grundnivå, varav minst 90hp med progression i något huvudområde där det ingår ett kandidatexamensarbete om minst 15hp. Behörig är också den som har motsvarande utländsk utbildning eller som har motsvarande förkunskaper enligt tidigare studieordning. Dessutom krävs språkkunskaper motsvarande Engelska A/Engelska 5.