Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Teologi och genus

Kurs
RT2320
Avancerad nivå
7,5 högskolepoäng (hp)

Om utbildningen

Frågor om genus och sexualitet är centrala inte bara i den offentliga debatten, utan också inom teologin och religionsvetenskapen. En rik teologisk diskussion kring genus och sexualitet, med utgångspunkt i bibeltolkning, historisk teologi, spiritualitet och samtida konstruktiv systematisk teologi, har utvecklats inte minst under de senaste åren.

Den här kursen ger dig möjlighet till fördjupning inom det genusteologiska området, med utblickar mot allmän genusteori, och behandlar exempelvis sexualitet, kropp och mystik utifrån feministteologiska, queerteologiska och maskulinitetsteologiska perspektiv med utgångspunkt i både historiskt och samtida material. Kursen erbjuder därmed en fördjupad förståelse för hur dessa perspektiv påverkar – och blir påverkade av – klassiska teologiska lärobildningar om det gudomliga, kristologin, frälsningen och kyrkan.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Kandidatexamen alternativt avslutade kurser om minst 180hp på grundnivå, varav minst 90hp med progression i något huvudområde där det ingår ett kandidatexamensarbete om minst 15hp. Behörig är också den som har motsvarande utländsk utbildning eller som har motsvarande förkunskaper enligt tidigare studieordning. Dessutom krävs språkkunskaper motsvarande Engelska A/Engelska 5.