Länkstig

Teologi och genus

Kurs
RT2320
Avancerad nivå
7,5 högskolepoäng (hp)
Studietakt
50%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Engelska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-12380
Ansökan stängd. Sen anmälan öppnar 15 juli 2022.

Studietakt
50%
Undervisningstid
Blandad undervisningstid
Studieort
Ortsoberoende
Undervisningsform
Distans
Undervisningsspråk
Engelska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-12390
Ansökan stängd. Sen anmälan öppnar 15 juli 2022.

I den här utbildningen tar vi upp frågor som relaterar till hållbarhet. Innehållet i kursen eller programmet passar in på minst ett av våra 10 hållbarhetskriterier. För dig som studerar innebär hållbarhetsmärkningen en vägledning, kvalitetssäkring och garant för att kurser eller program verkligen innehåller ett tydligt hållbarhetsperspektiv.

Om utbildningen

Frågor om genus och sexualitet är centrala inte bara i den offentliga debatten, utan också inom teologin och religionsvetenskapen. En rik teologisk diskussion kring genus och sexualitet, med utgångspunkt i bibeltolkning, historisk teologi, spiritualitet och samtida konstruktiv systematisk teologi, har utvecklats inte minst under de senaste åren.

Den här kursen ger dig möjlighet till fördjupning inom det genusteologiska området, med utblickar mot allmän genusteori, och behandlar exempelvis sexualitet, kropp och mystik utifrån feministteologiska, queerteologiska och maskulinitetsteologiska perspektiv med utgångspunkt i både historiskt och samtida material. Kursen erbjuder därmed en fördjupad förståelse för hur dessa perspektiv påverkar – och blir påverkade av – klassiska teologiska lärobildningar om det gudomliga, kristologin, frälsningen och kyrkan.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Kandidatexamen alternativt avslutade kurser om minst 180hp på grundnivå, varav minst 90hp med progression i något huvudområde där det ingår ett kandidatexamensarbete om minst 15hp. Behörig är också den som har motsvarande utländsk utbildning eller som har motsvarande förkunskaper enligt tidigare studieordning. Dessutom krävs språkkunskaper motsvarande Engelska A/Engelska 5.

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.