Bild
Matematiska tecken och mönster
Foto: /Konstnär: Per Petersson
Länkstig

Stokastiska processer

Kurs
MSF200
Avancerad nivå
7,5 högskolepoäng (hp)
Studietakt
50%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Engelska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-21762

Om utbildningen

Syftet med kursen är att ge en avancerad behandling av teorin om stokastiska processer. Vi kommer att fokusera mer på bevis och stringens än på tillämpningar och exempel. Förutom att vara lämplig för studenter med ett mer teoretiskt intresse, är kursen lämplig för att få fördjupad kunskap om stokastiska processer för tillämpade studenter med en bakgrund från en av kurserna MSG800 Basic Stochastic Processes, MSG860 Basic Stochastic Processes F.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs kunskaper motsvarande kurserna MMG200 Matematik 1, MSG110 Sannolikhetsteori och MMG300 Flervariabelanalys.

Urval

Platsgaranti

Så är det att plugga

Lokaler

Matematiska vetenskaper är en gemensam institution
Chalmers/Göteborgs universitet. Din undervisning sker i Matematiska
vetenskapers rymliga och ljusa lokaler på Chalmers campus Johanneberg, där det finns föreläsningssalar, datorsalar och grupprum. Här finns också studentlunchrum och läsesal, liksom studievägledare och studieexpedition.

Karta över Campus Johanneberg