Bild
Foto: Priscilla Du Preez, Unsplash
Länkstig

Statsvetenskaplig analys

Kurs
SK2121
Avancerad nivå
15 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Engelska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-17651
Ansökan öppnar 15 mars 2024

Kort om kursen

I den här kursen får du bred överblick över olika statsvetenskapliga delområden samtidigt som du lär dig förstå och tillämpa de gemensamma analytiska och metodologiska grunderna som förenar ämnet. Du arbetar med såväl klassiska verk som aktuell forskning och lära dig skriva kvalificerade forskningsöversikter.

Om utbildningen

Genom kursen bekantar du dig med olika statsvetenskapliga forskningsområden. Du studerar dessa genom att läsa både dess klassiker och mest aktuella studier. Vidare kommer du att öva dig i att tillämpa olika teoretiska och analytiska perspektiv samt lära dig om olika forskningsstrategier och forskningsmetoder. Du tränas också i att skriva kritiskt reflekterande och problematiserande forskningsöversikter och att presentera dem.

Kursen inleds med en introduktion till politisk teori och rational choice. Därefter är kursen organiserad kring fyra forskningsområden: politiskt beteende, jämförande politik, offentlig förvaltning och internationell politik.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Minst 60 högskolepoäng i statsvetenskap från grundnivå, varav minst 30 högskolepoäng i fördjupningskurser, eller motsvarande kunskaper. Dessutom krävs språkkunskaper motsvarande Engelska6/Engelska B.

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.

Efter studierna

Kursen kombineras förslagsvis med fördjupningskurser i statsvetenskap på avancerad nivå samt en metod- och uppsatskurs på avancerad nivå.