Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Statsvetenskaplig analys

Kurs
Avancerad nivå
15 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Engelska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-17752
Ansökan stängd

Kort om kursen

I den här kursen får du bred överblick över olika statsvetenskapliga delområden samtidigt som du lär dig förstå och tillämpa de gemensamma analytiska och metodologiska grunderna som förenar ämnet. Du arbetar med såväl klassiska verk som aktuell forskning och lära dig skriva kvalificerade forskningsöversikter.

Om utbildningen

Genom kursen bekantar du dig med olika statsvetenskapliga forskningsområden. Du studerar dessa olika forskningsområden genom att läsa både dess klassiker och mest aktuella studier. Vidare kommer du att öva dig i att tillämpa olika teoretiska och analytiska perspektiv samt lära dig om olika forskningsstrategier och forskningsmetoder. Du tränas också i att skriva kritiskt reflekterande och problematiserande forskningsöversikter och att presentera dem.

Kursen inleds med en introduktion till politisk teori och rational choice. Därefter är kursen organiserad kring fyra forskningsområden: politiskt beteende, jämförande politik, offentlig förvaltning och internationell politik.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

A minimum of 60 credits in first cycle Political Science (or equivalent) of which at least 30 credits from in depth courses in the first cycle (or equivalent). Applicants must prove their knowledge of English: English 6/English B from Swedish Upper Secondary School or the equivalent level of an internationally recognized test, for example TOEFL, IELTS.

Urval

Högskolepoäng, max 225 hp.

För antagning till sommaren 2021 och framåt gäller följande urval: högskolepoäng, max 165 hp.

Efter studierna

Kursen kombineras förslagsvis med fördjupningskurser i statsvetenskap på avancerad nivå samt en metod- och uppsatskurs på avancerad nivå.

Så är det att plugga

Undervisningen

Kursen kombinerar föreläsningar och seminarier kring fem olika block/forskningsområden.