Bild
Matematiska tecken och mönster
Foto: /Konstnär: Per Petersson
Länkstig

Statistisk databehandling

Kurs
MSG400
Grundnivå
7,5 högskolepoäng (hp)
Studietakt
50%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Engelska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-11708
Ansökan stängd. Sen anmälan öppnar 15 juli 2024.

Om utbildningen

Kärnan i kursen består av flera olika projekt inom olika delar av matematisk statistik med tillämpningar, som till exempel matematisk finans och bioinformatik. Varje projekt innehåller ett antal problem som ska lösas med användning av ett givet programmeringsspråk, till exempel Matlab, Python eller R. Projekten introduceras under lektioner och programmeringsspråken introduceras under lärarledda demonstrationer. Projektrapporterna skrivs i LaTeX.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs kunskaper motsvarande kursen MSG110 Sannolikhetsteori.

Viss programmeringsvana rekommenderas - kontakta examinatorn för eventuella ytterligare frågor om detta.

Urval

Platsgaranti

Så är det att plugga

Lokaler

Matematiska vetenskaper är en gemensam institution
Chalmers/Göteborgs universitet. Din undervisning sker i Matematiska
vetenskapers rymliga och ljusa lokaler på Chalmers campus Johanneberg, där det finns föreläsningssalar, datorsalar och grupprum. Här finns också studentlunchrum och läsesal, liksom studievägledare och studieexpedition.

Karta över Campus Johanneberg