Hoppa till huvudinnehåll
Bild
naturbild från Afrika
Länkstig

Språkstruktur i afrikanska språk

Kurs
AF2208
Avancerad nivå
7,5 högskolepoäng (hp)
Studietakt
50%
Undervisningstid
Blandad undervisningstid
Studieort
Ortsoberoende
Undervisningsform
Distans
Undervisningsspråk
Engelska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-13852
Ansökan stängd. Sen anmälan öppnar 15 juli 2021.

Kort om kursen

This course gives you a basic introduction to the grammatical structure of one Bantu language (to be chosen by the instructor) and to Somali. It highlights what is distinctive about the languages and what they have in common with other, unrelated languages.

Denna kurs ger dig en grundläggande introduktion till den grammatiska strukturen hos ett bantuspråk (som väljs av läraren) och somaliskan. Kursen belyser vad som är utmärkande för dessa språk och vad de har gemensamt med andra, obesläktade språk.

Om utbildningen

This course gives you a basic introduction to the grammatical structure of one Bantu language (to be chosen by the instructor) and to Somali. Grammatical properties to be discussed for the two languages are: phonology (the sound system), morphology (the structure of words), and syntax (the structure of sentences). The Bantu language chosen and Somali (a Cushitic language) will be compared to each other, to illustrate the range of variation in the structures of African languages. The grammatical properties of both languages will be placed in a typological perspective, highlighting what is distinctive about the languages and what they have in common with other, unrelated languages. 

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs en kandidatexamen varav 15 hp ska vara uppsats.

Urval

Högskolepoäng, max 225 hp

För antagning till sommaren 2021 och framåt gäller följande urval: högskolepoäng, max 165 hp.

Så är det att plugga

Undervisningen

Viktig tilläggsinformation inför höstterminen 2020 mot bakgrund av coronapandemin: Om undervisning och examination på campuskurs inte kan genomföras på campus kommer kursen att ges online istället.

Important additional information for the 2020 autumn semester in
connection to the corona pandemic: If teaching and examination cannot be
conducted on campus, campus courses will be offered in an online format
instead.