Bild
Foto: Gunnar Jönsson
Länkstig

Speciallärarprogrammet, Specialisering mot språk-, skriv-, och läsutveckling

Program
L2SLP-SSSL
Avancerad nivå
3 år
90 högskolepoäng (hp)
Studietakt
50%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökningsperiod
-
Anmälningskod
GU-2A94B
Programinnehåll
Ansökan stängd

Kort om inriktningen

Ämnesspecialiseringen mot språk-, skriv-, och läsutveckling, lägger grunden till din förmåga att enskilt och tillsammans med kollegor stödja elever i behov av särskilda utbildningsinsatser inom områdena språk-, skriv- och läsutveckling och till att undanröja hinder och svårigheter i olika lärmiljöer, och att agera kvalificerad samtalspartner i frågor rörande särskilt stöd inom språk- skriv- och läsutveckling.

Andra inriktningar

Om utbildningen

Speciallärarprogrammet är en vidareutbildning för lärare med minst tre års yrkeserfarenhet efter examen. Utbildningen syftar till att ge fördjupade kunskaper om olika förhållanden i såväl samhälle och skola som faktorer på individnivå, vilka riskerar att leda till svårigheter i lärandet. Du arbetar förebyggande med att undanröja hinder i olika lärmiljöer, med att utveckla arbetet med stödinsatser i form av extra anpassningar samt med att ge stöd i arbetet för elever i behov av särskilt stöd.

Programmet ges för närvarande med två ämnesspecialiseringar: 

  1. språk-, skriv- och läsutveckling  
  2. intellektuell funktionsnedsättning

Ämnesspecialisering mot språk-, skriv- och läsutveckling 

Ämnesspecialiseringen mot språk-, skriv-, och läsutveckling, lägger grunden till din förmåga att enskilt och tillsammans med kollegor stödja elever i behov av särskilda utbildningsinsatser inom områdena språk-, skriv- och läsutveckling och till att undanröja hinder och svårigheter i olika lärmiljöer.

Genom utbildningen utvecklar du förmågan att analysera, kritiskt granska och tillämpa metoder för arbete med; samt bedömning av elevers utveckling inom språk-, skriv- och läsutveckling. Du får också fördjupade kunskaper om elevers språk-, skriv- och läsutveckling och hur denna kan stimuleras.

Kontakta vår studievägledare för mer information

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Särskild behörighet till utbildning som leder till speciallärarexamen har den med avlagd grundlärarexamen, ämneslärarexamen, yrkeslärarexamen eller motsvarande. Lärarexamen ska vara riktad mot det svenska utbildningssystemet, alternativt vara kompletterad mot svensk lärarlegitimation. För specialisering mot språk-, skriv-, och läsutveckling ska lärarexamen ha inriktning mot kunskapsområdet språk-, skriv-, och läsutveckling alternativt svenska, omfattande minst 22,5 hp. Dessutom krävs tre års styrkt yrkeserfarenhet omfattande minst halvtid efter erhållen examen, där undervisning bedrivits i skolämnet svenska. Därutöver krävs Svenska B/Svenska 3/Svenska som andraspråk B/Svenska som andraspråk 3 och Engelska B/Engelska 6.

Tjänstgöringsintyg

Förutom att ansöka till programmet behöver du även skicka in tjänstgöringsintyg som styrker din yrkeserfarenhet. Tjänstgöringsintyget ska vara underskrivet av din/dina rektorer.

Tjänstgöringsintyg

Skicka in tjänstgöringsintyget digitalt

Du kan skanna och skicka in dokument digitalt enligt instruktioner på antagning.se eller skicka per post till:

Antagningsservice
R 312
106 53 STOCKHOLM

Intyget ska ha inkommit senast sista kompletteringsdag.

Har du inte gjort alla stegen innan utsatt datum kan inte din ansökan behandlas.

Urval

Antal högskolepoäng, max 165 hp. Platserna fördelas procentuellt per urvalsgrupp (Grupp 1 20%, Grupp 2 60%, Grupp 3 20%). Grupp 1: Förskollärarexamen, eller motsvarande, 20%; Grupp 2: Grundlärarexamen samt Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, eller motsvarande, 60%; Grupp 3. Ämneslärarexamen med inriktning mot gymnasieskolan, eller motsvarande, och Yrkeslärarexamen, eller motsvarande, 20%.

Efter studierna

Enligt SCB:s Arbetskraftsbarometern 2022 råder brist på nyexaminerade speciallärare idag. På grund av stora pensionsavgångar och högre krav på behörighet kommer det med stor sannolikhet fortsatt vara liten konkurrens om jobben fem år och framåt.

Du blir behörig att arbeta med undervisning som avser särskilt stöd inom språk-, skriv-, och läsutveckling i de skolformer som din tidigare lärarexamen omfattar.

Så är det att plugga

Undervisningen

Utbildningen om 90 hp bedrivs som halvfarts campusutbildning i 3 år (30 hp/år) med distansinslag med 10-12 träffar per termin. Träffarna förläggs i möjligaste mån på samma veckodagar genom hela utbildningen.  Arbete i mindre arbetsgrupp ingår.

Både föreläsningar, examinationer och grupparbeten kan komma att genomföras med verktyget Zoom. För att kunna delta i utbildning som bedrivs via Zoom behöver ni ha tillgång till dator. För att kunna använda Zoom på bästa sätt behöver du ladda hem det till din dator och logga in med ditt GU-id.  Som student vid Göteborgs universitet har du tillgång till att ladda ner Office365 och Zoom utan kostnad.

Lokaler

Pedagogen ligger mitt i centrala Göteborg, nära till allt. Undervisning och forskning sker till stor del i tre byggnader: A-huset på Västra Hamngatan 25, B-huset på Läroverksgatan 15 och C-huset på Läroverksgatan 5.  I A-huset hittar du Servicecenter, universitetsbibliotek, studentkårens kansli, studievägledning för lärarutbildning, International Student Office Pedagogen samt ett café. Även i B-huset finns ett café, men också ett väl tilltaget studentkök med mikrovågsugnar  och kylskåp. I alla husen finns gott om platser för studenter för arbete enskilt eller i grupp.

Läs mer om lokaler