Bild
På programmet får du bland annat kunskaper i uppföljning av patienter inom kirurgisk vård.
Länkstig

Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot kirurgisk vård

Program
V2KRG
Avancerad nivå
2 år
60 högskolepoäng (hp)
Studietakt
50%
Undervisningstid
Blandad undervisningstid
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-1V05D
Ansökan stängd

Kort om programmet

OBS: Tidig antagning, sök 15/2-15/3
Specialistsjuksköterskor med inriktning mot kirurgisk vård arbetar i specialiserad vård med omvårdnad vid alla möjliga sorters kirurgiska tillstånd. Specialistsjuksköterskan bedömer och övervakar vitala funktioner i samband med operativa ingrepp. Du som väljer denna inriktning har möjlighet att välja att fördjupa dig inom olika områden som till exempel ortopedi, kärlkirurgi, gastroenterologi, gynekologi, neurokirurgi, stomiterapi eller urologi.

Om utbildningen

Utbildningen ger en hög omvårdnadskompetens genom att kombinera teori, verksamhetsförlagd utbildning och verksamhetsintegrerat lärande.

Du som läser detta program får fördjupade kunskaper i avancerad bedömning, vårdplanering och uppföljning av patienter inom kirurgisk vård. Du får dessutom kunskaper i lärande och ledarskap för att du som specialistsjuksköterska ska ha bra verktyg för att leda och samordna vårdarbetet. I utbildningen ingår också ett självständigt arbete som syftar till att ge dig kompetens att utveckla vården, arbeta evidensbaserat samt att implementera forskningsresultat i kirurgisk vård 

Mer detaljerad information om utbildningen hittar du här 

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Svensk eller nordisk legitimation som sjuksköterska, avlagd kandidatexamen i något av vårdvetenskapens huvudområden eller motsvarande, ett års yrkeslivserfarenhet som sjuksköterska, därutöver krävs språkkunskaper motsvarande Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6.

Urval

50 % av platserna tillsätts av sökande rangordnade efter antal högskolepoäng, max 165 hp och övriga 50 % med sökande rangordnade efter längden på yrkeslivserfarenheten som sjuksköterska. Yrkeslivserfarenheten måste styrkas med intyg från arbetsgivaren.

Praktik

Undervisning sker även i form av verksamhetsförlagd utbildning (VFU) inom hälso- och sjukvård där t ex vid sjukhus, primärvård och kommun. Under VFU får du under handledning tillämpa och träna på de teoretiska kunskaper och färdigheter som du tagit del av tidigare på utbildningen.

Under din VFU ges möjlighet till såväl patientrelaterat arbete som reflektion och kunskapssökande. Du får utvecklas i din kunskap och förmåga att arbeta i team med övrig vård- och omsorgspersonal. 

VFU är förlagd i hela Västra Götaland och Halland, vilket kan komma att innebära merkostnader för dig som student, om du under någon av VFU-perioderna får pendla alternativt bo på annan ort.

Läs mer om Praktik

Efter studierna

Specialistsjuksköterskor inom kirurgisk vård arbetar på vårdavdelningar och mottagningar. Arbetet omfattar avancerad omvårdnad och bedömningar av vuxna personer i samband med kirurgisk vård och behandling. Specialistsjuksköterskornas kompetens och ökade kunskaper i evidens och forskning ger en stabil grund till utveckling av vården. Programmet ligger till grund för generell examen i omvårdnad på magisternivå och ger behörighet till fortsatta studier på forskarnivå.

Läs mer om efter studierna

Så är det att plugga

Undervisningen

Specialistsjuksköterskeprogrammets huvudområde är omvårdnad. I programmet integreras kunskaper från vårdvetenskap, medicinsk vetenskap och samhälls- och beteendevetenskap.

Studierna bedrivs på halvfart med mellan fem och tio gemensamma kursträffar under termin ett och två. Övriga terminer har liknande eller färre antal obligatoriska dagar

Delar av studierna bedrivs på distans via nätbaserad undervisning, för detta behövs tillgång till dator med kamera och mikrofon

Lokaler

Undervisningen sker i lokaler på Hälsovetarbacken i centrala Göteborg som är en del av campus Medicinareberget. Här läser du tillsammans med studenter från många andra hälsovetenskapliga program. I utbildningslokalerna finns ett kliniskt träningscenter (KTC) som bland annat innehåller vårdsalar och andra rum med utrustning där du kan träna praktiska moment.

Läs mer om lokaler