Bild
På programmet får du bland annat kunskaper i uppföljning av patienter inom kirurgisk vård.
Länkstig

Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot kirurgisk vård

Program
V2KRG
Avancerad nivå
2 år
60 högskolepoäng (hp)
Studietakt
50%
Undervisningstid
Blandad undervisningstid
Studieort
Ortsoberoende
Undervisningsform
Distans
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökningsperiod
-
Anmälningskod
GU-1V05H

Kort om programmet

OBS: Tidig antagning, sök 15/2-15/3
Specialistsjuksköterskor med inriktning mot kirurgisk vård arbetar i specialiserad vård med omvårdnad vid alla möjliga sorters kirurgiska tillstånd. Specialistsjuksköterskan bedömer och övervakar vitala funktioner i samband med operativa ingrepp. Du som väljer denna inriktning har möjlighet att välja att fördjupa dig inom olika områden som till exempel ortopedi, kärlkirurgi, neurokirurgi eller urologi.

Från och med 2023 har programmet en rekommenderad studiegång för dig som vill bli stomiterapeut.

Om utbildningen

Utbildningen ger en hög omvårdnadskompetens genom att kombinera teori, verksamhetsförlagd utbildning och verksamhetsintegrerat lärande.

Du som läser detta program får fördjupade kunskaper i avancerad bedömning, vårdplanering och uppföljning av patienter inom kirurgisk vård. Du får dessutom kunskaper i lärande och ledarskap för att du som specialistsjuksköterska ska ha bra verktyg för att leda och samordna vårdarbetet. I utbildningen ingår också ett självständigt arbete som syftar till att ge dig kompetens att utveckla vården, arbeta evidensbaserat samt att implementera forskningsresultat i kirurgisk vård 

Programmet är en distansutbildning på halvfart med obligatoriska träffar på campus i Göteborg. Studier på halvfart innebär en arbetsinsats på minst 20 timmar/vecka. Att studera på distans innebär stor självständighet vilket kräver både planering och självdisciplin.

Distansstudierna bedrivs via en webbaserad lärplattform vilket innebär att du behöver ha tillgång till en dator utrustad med internetuppkoppling, webkamera och headset. 

Antalet fysiska träffar i Göteborg är i de teoretiska delarna av utbildningen begränsade till 4–5 obligatoriska träffar per termin.

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) sker under en av utbildningens kurser.

VFU kommer i möjligaste mån förläggas i närheten av studentens hemort. Om VFU-plats nära hemorten inte finns att tillgå sker VFU inom Västra Götalandsregionen. 

Mer detaljerad information om utbildningen hittar du här 

Behörigheter och urval

Behörighet

För tillträde till specialistsjuksköterskeprogrammet krävs utöver grundläggande behörighet:

Nordisk legitimation som sjuksköterska

Ett års yrkeserfarenhet som sjuksköterska

Avlagd kandidatexamen i omvårdnad eller motsvarande

Svenska B och engelska A på gymnasienivå eller motsvarande

Övriga förkunskapskrav finns dokumenterade i respektive kursplan.

Urval

50 % av platserna tillsätts av sökande rangordnade efter antal högskolepoäng, max 165 hp och övriga 50 % med sökande rangordnade efter längden på yrkeslivserfarenheten som sjuksköterska. Yrkeslivserfarenheten måste styrkas med intyg från arbetsgivaren.

Praktik

Undervisning sker även i form av verksamhetsförlagd utbildning (VFU) inom hälso- och sjukvård där t ex vid sjukhus, primärvård och kommun. Under VFU får du under handledning tillämpa och träna på de teoretiska kunskaper och färdigheter som du tagit del av tidigare på utbildningen.

Under din VFU ges möjlighet till såväl patientrelaterat arbete som reflektion och kunskapssökande. Du får utvecklas i din kunskap och förmåga att arbeta i team med övrig vård- och omsorgspersonal. 

VFU är förlagd i hela Västra Götaland och Halland, vilket kan komma att innebära merkostnader för dig som student, om du under någon av VFU-perioderna får pendla alternativt bo på annan ort.

More information about Praktik

Efter studierna

Specialistsjuksköterskor inom kirurgisk vård arbetar på vårdavdelningar och mottagningar. Arbetet omfattar avancerad omvårdnad och bedömningar av vuxna personer i samband med kirurgisk vård och behandling. Specialistsjuksköterskornas kompetens och ökade kunskaper i evidens och forskning ger en stabil grund till utveckling av vården. Programmet ligger till grund för generell examen i omvårdnad på magisternivå och ger behörighet till fortsatta studier på forskarnivå.

Läs mer om efter studierna

Så är det att plugga

Undervisningen

Specialistsjuksköterskeprogrammets huvudområde är omvårdnad. I programmet integreras kunskaper från vårdvetenskap, medicinsk vetenskap och samhälls- och beteendevetenskap.

Lokaler

Undervisningen sker i lokaler på Hälsovetarbacken i centrala Göteborg som är en del av campus Medicinareberget. Här läser du tillsammans med studenter från många andra hälsovetenskapliga program. I utbildningslokalerna finns ett kliniskt träningscenter (KTC) som bland annat innehåller vårdsalar och andra rum med utrustning där du kan träna praktiska moment.

Läs mer om lokaler