Bild
Studenter som tittar på konst
Foto: Natalie Greppi
Länkstig

Arbetsprovsinstruktioner  

Vi välkomnar ansökningar från konstnärer som vill utforska konstens relation till det offentliga och konstens och konstnärens roll i samhället. Vi välkomnar också sökanden från andra discipliner som vill utforska dessa områden. Sökanden som arbetar i all media är välkomna. Sökande bör vilja lära sig hur man använder forskningsmetoder som är relevanta för konstnärlig verksamhet, och avancera sitt skrivande till stöd för kontextualiseringen.

Din ansökan måste vara anonym. Vänligen inkludera inte några personuppgifter i din ansökan. Observera att alla texter måste vara på engelska. För engelsk instruktion titta under "international website" ovan.

Ditt arbetsprov till masterprogrammet i fri konst ska innehålla:  

 1. CURRICULUM VITAE (CV) – 2 sidor. Lista tidigare utbildning, kvalifikationer och relevant erfarenhet.
 2. SKRIFTLIGA REDOGÖRELSER – Använd två skriftliga redogörelser för att argumentera för hur detta program är relevant för din framtida utveckling. Du bör utforma redogörelserna som en enhetlig och strukturerad text som tar upp följande (du kan använda titlarna och underrubrikerna nedan):

  a) Kontextuell redogörelse för arbetsprover, max 3500 tecken. Redogörelsen ska adressera: 
 • Social betydelse – Identifiera de specifika problem, utmaningar eller utvecklingen i samhället som arbetsproverna tar upp. Förklara deras samhällsnytta.
 • Strategier – Beskriv de viktigaste processerna du använde för att ta fram arbetsproverna. Förklara varför du valde dessa media och material.
 • Publicitet – Beskriv hur ett tidigare projekt offentliggjordes och varför du använde just den distributionsformen eller utställningen.
 • Teori – Beskriv ditt nuvarande förhållande till teori. Ge ett exemtpel på hur teori har använts i ditt arbete.


b) Motivationstext, max 4000 tecken inklusive blanksteg. Denna ska innehålla:

 • Varför masterprogrammet i fri konst? – Presentera hur du tror att detta program kan påverka din framtida utveckling.
 • Publicitet och konsnärens roll i samhället – Förklara varför fokus på båda är en prioritet för dig.
 • Forskning - Förklara varför du vill utveckla formella forskningskunskaper och vad du tror att du kommer att få ut av detta.
 • Social betydelse: Beskriv de utmaningar i samhället som du vill undersöka under programmet. Förklara varför dessa är viktiga för andra och vad du tror att konst kan bidra till debatterna kring dem.

3. ARBETSPROVER – 5–7 exempel. Varje exempel kan innehålla flera bilder. Det går bra att kombinera material från video, ljud, stillbilder, texter, m.m. Begränsa dock allt material till max 15 minuter. Ange titlar, media, omfattning och datum. Har du erfarenheter från en annan disciplin än fri konst, använd dig då av exempel som visar hur dessa tidigare erfarenheter är relevanta för masterprogrammet i fri konst.

Video (01:00)
Lär känna de konstnärliga utbildningarna - följ med en student
Foto: Maja Kristin Nylander

Bedömning av arbetsprov

Ansökningar bedöms utifrån nedanstående punkter med avstamp ur programmets beskrivning, utbildningsplan och arbetssätt: 

 • Utbildning, kvalifikationer/relevant erfarenhet för att studera detta program på avancerad nivå.
 • Förmåga att studera engelska på avancerad nivå, muntligt och skriftligt
 • Betydelse av befintliga problem för samhället
 • Formulering av relevans av media och material i arbetsprover
 • Förmåga att kontextualisera skriftligt
 • Avsikt att undersöka publicitet och konstnärens roll i samhället
 • Avsikt att utveckla forskningskunskaper
 • Förmåga att formulera frågor, utmaningar eller problem i samhället för ett framtida konstnärligt forskningsprojekt

Skicka in ditt arbetsprov

Skicka in ditt arbetsprov via vårt arbetsprovsverktyg SlideRoom

SlideRoom stänger vid midnatt (CET) dagen för deadline av arbetsprovet. När du har skickat in din ansökan får du ett bekräftelsemejl från SlideRoom.

Vi rekommenderar att du laddar upp ditt material senast 24 timmar innan deadline. Det är inte möjligt att skicka in arbetsprover efter att ansökningsperioden i SlideRoom har stängt. 

Ansökan, urval och antagning

Dokumentation på avklarad kandidatexamen samt engelska 6

Se till att dina tidigare akademiska meriter finns registrerade på antagning.se. Om du behöver ladda upp kompletterande dokument som styrker din behörighet till programmet gör du detta på dina sidor på antagning.se. För mer information, se ladda upp rätt papper. 

Om du inte har laddat upp komplett underlag kommer du att bedömas som obehörig.


Urval och antagning

Alla kompletta ansökningar bedöms av en bedömarjury som består av programansvarig och representanter från enheten som programmet tillhör. 

Ett antal sökande går vidare till intervju. Besked om intervju skickas till den e-postadress du har uppgett på antagning.se.

Söka med reell kompetens

Om du inte har en kandidatexamen i fri konst kan du ansöka om att bli bedömd via reell kompetens. Läs mer om hur du ansöker på reell kompetens - En annan väg till behörighet. Ansökan ska vara inkommen senast sista ansökningsdag. 

HDK-Valand kan bevilja reell kompetens om det bedöms att den sökande på annat sätt har visat att det finns förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. Förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen kan visas genom nedanstående:

 • annan relevant utbildning

 • relevant yrkeserfarenhet eller annan praktisk erfarenhet 

 • relevanta konstnärliga färdigheter och förmågor

Viktiga datum ansökningsperiod 15 mars - 17 april 2023

15 mars 2023: Ansökningsperioden öppnar 

17 april 2023: Sista dag att ansöka till programmet på antagning.se

24 april 2023: Sista dag att skicka in ditt arbetsprov i  SlideRoom

2 maj 2023: Sista dag att betala anmälningsavgiften eller styrka avgiftsbefrielse

April 2023: Besked om intervju skickas ut

Maj 2023: Intervjuer hålls. Datum tillkännages i april. 

21 juni 2023: Sista dag att komplettera din anmälan. Kompletterande underlag laddas upp på dina sidor på antagning.se

12 juli 2023: Antagningsbesked publiceras på antagning.se

Viktiga datum ansökningsperiod 17 oktober 2022 - 23 januari 2023

17 oktober 2022: Ansökningsperioden öppnar 

16 januari 2023: Sista dag att ansöka till programmet på antagning.se

23 januari 2023: Sista dag att skicka in ditt arbetsprov i  SlideRoom

1 februari 2023: Sista dag att komplettera din anmälan. Kompletterande underlag laddas upp på dina sidor på antagning.se

1 februari 2023: Sista dag att betala anmälningsavgiften eller styrka avgiftsbefrielse

Februari 2023: Besked om intervju skickas ut

Mars 2023: Intervjuer hålls. Datum tillkännages i januari. 

30 mars 2023: Antagningsbesked publiceras på antagning.se