Bild
Studenter som tittar på konst
Foto: Natalie Greppi
Länkstig

Sök till Konstnärligt masterprogram i fri konst

Informationen nedan gäller antagning till höstterminen 2024. Programmet är öppet för sen anmälan. Ladda upp dina meriter och skicka in ditt arbetsprov så snart som möjligt efter att du har sökt. Programmet är öppet för sen anmälan tills platserna i programmet är fyllda.

Arbetsprovsinstruktioner inför hösten 2024

Vi välkomnar ansökningar från konstnärer som vill utforska konstens relation till det offentlig synlighet och konstnärens roll i samhället. Vi är även öppna för sökande med en utbildning inom andra discipliner som vill undersöka dessa frågor och välkomnar en bredd av kulturella bakgrunder som arbetar inom olika medier.  Som student bör du vara intresserad av att lära dig om konstnärlig forskningsmetodik så väl som att förbättra dina skrivfärdigheter för att kunna presentera den konstnärliga praktiken i en kontext.

Alla delar av ansökan ska vara anonyma. Ta inte med ditt namn, adress eller andra personuppgifter i materialet. Ansökan kan skrivas på engelska eller svenska. Vi föredrar om du skriver på engelska då delar av programmets bedömargrupp är engelsktalande. För den engelska beskrivningen av arbetsprovsinstruktionerna, besök den internationella sidan.

Din portfolio ska inkludera:

1. CURRICULUM VITAE, CV
(maximalt 2 sidor)

Lista på tidigare utbildning, kvalifikationer och relevant erfarenhet.

2. SKRIFTLIG REDOGÖRELSE 1: 'KONTEXTUELL REDOGÖRELSE'
(Max 3500 tecken, inklusive mellanslag)

Använd texten för att beskriva och sätta ditt tidigare arbete i ett sammanhang. Strukturera det i en sammanhängande text och adressera alla nödvändiga punkter.

Den 'Kontextuella Redogörelsen' (med referens till arbetsproverna) ska behandla:

Samhällsrelevans: Beskriv ett specifikt problem, utmaning eller situation i samhället och förklara hur du har hanterat det. Du kan fokusera på en eller flera specifika arbetsprover.

Media och Material: Förklara varför du specifikt valde medierna och materialen i arbetsproverna. Du kan fokusera på ett eller flera specifika arbetsprover.

Konstnärens roll: Förklara din nuvarande ståndpunkt angående din roll som konstnär i samhället och varför du ser det på detta sätt.

Exponeringens betydelse: Förklara hur du tidigare har arbetat med offentlig synlighet. Du kan fokusera på ett eller flera specifika arbetsprover.

Teori: Förklara din befintliga relation till teori och hur den har påverkat dina arbetsprover. Du kan fokusera på en eller flera specifika arbetsprover.

3. SKRIFTLIG REDOGÖRELSE 2: 'REDOGÖRELSE OM FRAMTIDA STUDIER'
(Max 4000 tecken, inklusive mellanslag)

Använd texten för att argumentera för betydelsen av detta masterprogram för din framtida utveckling. Strukturera det i en sammanhängande text och adressera alla nödvändiga punkter.

'Redogörelsen om framtida studier' ska behandla:

Betydelse: Beskriv det problem, utmaning eller situation i samhället som du vill undersöka. Förklara hur konst kan användas för att närma sig det.

Allmänhetens betydelse och konstnärens roll i samhället: Förklara varför fokus på var och en av dessa aspekter nu är en prioritet för din utveckling.

Konstnärlig forskning: Beskriv vad du tror konstnärlig forskning kan innebära. Förklara varför du vill utveckla och tillämpa dessa färdigheter.

4. ARBETSPROVER
(5-7 exempel)

Varje exempel kan inkludera flera bilder etc. Ladda upp en kombination av video, ljud, stillbilder, text etc. Begränsa video/ljud till totalt 15 minuter. Ge titlar, medier, dimensioner och datum. Om du har utbildning inom en annan disciplin än bildkonst, använd exempel (konstnärliga eller andra) från tidigare projekt som är relevanta för programmets vision.

Navigate to video: Lär känna de konstnärliga utbildningarna - följ med en student
Video (01:00)
Lär känna de konstnärliga utbildningarna - följ med en student
Foto: Maja Kristin Nylander

Bedömning av arbetsprov

Ansökningar bedöms utifrån nedanstående punkter med avstamp ur programmets beskrivning, utbildningsplan och arbetssätt: 

 • Utbildning, kvalifikationer/relevant erfarenhet för att studera detta program på avancerad nivå.
 • Förmåga att studera engelska på avancerad nivå, muntligt och skriftligt
 • Betydelse av befintliga problem för samhället
 • Formulering av relevans av media och material i arbetsprover
 • Förmåga att kontextualisera skriftligt
 • Avsikt att undersöka publicitet och konstnärens roll i samhället
 • Avsikt att utveckla forskningskunskaper
 • Förmåga att formulera frågor, utmaningar eller problem i samhället för ett framtida konstnärligt forskningsprojekt

Skicka in ditt arbetsprov

Skicka in ditt arbetsprov via vårt arbetsprovsverktyg SlideRoom

SlideRoom stänger vid midnatt (CET) dagen för deadline av arbetsprovet. När du har skickat in din ansökan får du ett bekräftelsemejl från SlideRoom.

Vi rekommenderar att du laddar upp ditt material senast 24 timmar innan deadline. Det är inte möjligt att skicka in arbetsprover efter att ansökningsperioden i SlideRoom har stängt. 

Ansökan, urval och antagning

Dokumentation på avklarad kandidatexamen samt engelska 6

Se till att dina tidigare akademiska meriter finns registrerade på antagning.se. Om du behöver ladda upp kompletterande dokument som styrker din behörighet till programmet gör du detta på dina sidor på antagning.se. För mer information, se ladda upp rätt papper. 

Om du inte har laddat upp komplett underlag kommer du att bedömas som obehörig.


Urval och antagning

Alla kompletta ansökningar bedöms av en bedömarjury som består av programansvarig och representanter från enheten som programmet tillhör. 

Arbetsprovet bedöms som godkänt eller icke godkänt. Om ditt arbetsprov bedöms som icke godkänt blir du obehörig till programmet. Ett antal sökande går vidare till en personlig intervju. Besked om du har kallats på intervju skickas till den e-postadress du har uppgett på antagning.se.

Söka med reell kompetens

Om du inte har en kandidatexamen i fri konst kan du ansöka om att bli bedömd via reell kompetens. Läs mer om hur du ansöker på reell kompetens - En annan väg till behörighet. Ansökan ska vara inkommen senast sista ansökningsdag. 

HDK-Valand kan bevilja reell kompetens om det bedöms att den sökande på annat sätt har visat att det finns förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. Förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen kan visas genom nedanstående:

 • annan relevant utbildning

 • relevant yrkeserfarenhet eller annan praktisk erfarenhet 

 • relevanta konstnärliga färdigheter och förmågor

Viktiga datum

16 oktober 2023: Ansökningsperioden öppnar.

15 januari 2024: Sista dag att ansöka till programmet på antagning.se.

15 januari 2024: Sista dag att skicka in ditt arbetsprov i  SlideRoom.

1 februari 2024: Sista dag att komplettera din anmälan. Kompletterande underlag laddas upp på dina sidor på antagning.se.

1 februari 2024: Sista dag att betala anmälningsavgiften eller styrka avgiftsbefrielse.

Februari 2024: Besked om intervju skickas ut.

Mars 2024: Intervjuer hålls. Datum tillkännages i januari. 

21 mars 2024: Antagningsbesked publiceras på antagning.se.