Länkstig

Socialepidemiologi: teori, metod och praktiska implikationer

Kurs
MPH223
Avancerad nivå
15 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Engelska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-20358
Ansökan stängd

Kort om kursen

Socialepidemiologi är ett område inom epidemiologin som särskilt undersöker hur sociala faktorer och processer bidrar till ojämlik fördelning av hälsa och ohälsa. Kursen presenterar sådana teoretiska modeller som används för att analysera ojämlikhet i hälsa, t.ex. modeller som fokuserar på kultur och beteenden, materiella förutsättningar, psykosociala- och livsloppsperspektiv.

Om utbildningen

Socialepidemiologi är ett område inom epidemiologin som särskilt undersöker hur sociala faktorer och processer bidrar till ojämlik fördelning av hälsa och ohälsa. Kursen presenterar sådana teoretiska modeller som används för att analysera ojämlikhet i hälsa, t.ex. modeller som fokuserar på kultur och beteenden, materiella förutsättningar, psykosociala- och livsloppsperspektiv. Kursen inkluderar även samhällsvetenskapliga teorier om struktur, agens och makt, liksom hur dessa kan användas för att belysa processer som bidrar till ojämlikhet i hälsa. Vidare fokuserar kursen på hur vetenskapliga teorier och metoder inom socialepidemiologin är nära sammanlänkade vid planering, implementering, tolkning och utvärdering av sådana studier.

Kursen omfattar också forskningsmetoder som används för att undersöka ojämlikhet i hälsa, vilka utgår ifrån traditionell medicinsk epidemiologi och samhällsvetenskapliga forskningsmetoder. Kursen ger kunskap och praktiska verktyg för att sammanställa, utvärdera och presentera forskningsresultat och dess praktiska implikationer för potentiella intressenter. Slutligen introducerar kursen studenten till hur socialepidemiologisk forskning kan användas som grund för att formulera rekommendationer för policy och beslutsfattare.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Kandidatexamen eller yrkesexamen om minst 180 högskolepoäng inom ett hälso- eller samhällsvetenskapligt område samt Engelska B/Engelska 6 eller motsvarande kunskaper verifierade genom IELTS eller TOEFL test.
Från och med VT25 gäller följande krav: Behörig att antas till kursen är den som har yrkesexamen/kandidatexamen om minst 180 högskolepoäng inom något av områdena hälsovetenskap, samhällsvetenskap, naturvetenskap, ekonomiska vetenskaper, humaniora eller ingenjörsvetenskap samt betyg Godkänd/E i Engelska B/Engelska 6.

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.