Länkstig

Slöjdämnet och digitala verktyg

Kurs
SLF30G
Grundnivå
7,5 högskolepoäng (hp)

Kort om kursen

Kursen vänder sig till dig som vill veta mer om hur digitala verktyg kan användas i slöjdundervisning. I kursen ges du möjligheter att utveckla kunskaper om hur digitala verktyg används i överensstämmelse med läroplanen och hur verktygen bidrar till att utveckla elevernas förmågor.

Om utbildningen

Kursen vänder sig till dig som vill veta mer om hur digitala verktyg kan användas i slöjdundervisning. Du har påbörjat studier till ämneslärare i slöjd eller har pågående anställning som slöjdlärare i grundskolan, eller har lärarexamen. I kursen ges du möjligheter att utveckla kunskaper om hur digitala verktyg används i överensstämmelse med läroplanen och hur verktygen bidrar till att utveckla elevernas förmågor. I kursen lyfts även kritiska frågeställningar kring slöjdundervisning och digitala verktyg.

Kursen ges på distans med tre obligatoriska campusdagar under terminen.

Observera att kursen inte per automatik leder till behörighet som slöjdlärare. Vill du veta hur kursen kan vara en del av studierna som leder till behörighet att undervisa i slöjd på grundskolan, ber vi dig kontakta en studievägledare i slöjdämnet.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Behörig till kursen är sökande med grundläggande behörighet för högskolestudier. Dessutom krävs lärarexamen eller pågående lärarutbildning med inriktning mot slöjdämnet, alternativt pågående anställning som slöjdlärare i grundskolan. Pågående anställning som slöjdlärare i grundskolan ska styrkas med aktuellt intyg från arbetsgivare där anställningstid framgår.