Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Slöjd 4a för lärare åk 7-9

Kurs
L9SL41
Grundnivå
7,5 högskolepoäng (hp)
Studietakt
50%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-25116
Ansökan stängd

Kort om kursen

Kursen utgår från ett prövande och experimenterande arbetssätt med fokus på utforskande av möjligheter och begränsningar hos olika material. Du genomför i kursen ett individuellt arbetsområde som väljs i dialog med kursläraren.

Om utbildningen

Arbetet ska relateras till relevant forskning, och området utforskas dels genom eget hantverk och dels genom studier av litteratur och andra källor. Ditt arbete med det valda materialet ska inkludera olika perspektiv på hållbar utveckling. Arbetet inom kursen relateras också till att som lärare leda en verksamhet med motsvarande fokus i grundskolans slöjdundervisning.

Kursen vänder sig till dig som har minst 30 hp i slöjdämnesstudier för lärare, inklusive material, redskap och hantverkstekniker. Kursen omfattar 7,5 högskolepoäng. Studietakten är 50 % med flertalet obligatoriska campusdagar. 

Observera att kursen inte per automatik leder till behörighet som slöjdlärare. Vill du veta hur kursen kan vara en del av studierna som leder till behörighet att undervisa i slöjd på grundskolan, ber vi dig kontakta en studievägledare i slöjdämnet.

Anmälan

Anmäl dig till kursen på www.antagning.se.
Anmälan är öppen 15 september – 15 oktober 2020

Läs mer om HDK-Valand – Högskolan för konst och design här. 

Med tanke på rådande omständigheter genomförs höstens undervisning vid HDK-Valand i begränsad omfattning på campus. Det innebär att undervisning genomförs både på distans och på plats i verkstäder och på studentarbetsplatser. Vi avvaktar nu instruktioner kring undervisningsformer för vårterminen 2021.
Beslut kommer fattas av Göteborgs universitets Rektor under november och det görs utifrån rekommendationer från Folkhälsomyndigheten med anledning av Covid-19. Detta innebär att vi för tillfället inte kan säga med säkerhet vilka moment som kommer ske på campus och vad som kommer ges på distans.
Vi vill även flagga för att viss utbildning eller vissa moment eventuellt inte kommer kunna genomföras under vårterminen 2021. Håll dig uppdaterad kring Göteborgs universitets riktlinjer med anledning av Coronapandemin här. 

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Behörig till kursen är student med godkänt resultat från kurserna L9SL10 och L9SL20.

Urval

Högskolepoäng, max 225 hp.

För antagning till sommaren 2021 och framåt gäller följande urval: högskolepoäng, max 165 hp.

Så är det att plugga

Lokaler

Kursen ges i HDK-Valands lokaler i Göteborg.

Läs mer om lokaler