Hoppa till huvudinnehåll
Bild
Länkstig

Samhällsplanering 3

Kurspaket
KGG30
Grundnivå
30 högskolepoäng (hp)

Om utbildningen

OBS! Detta kurspaket söks från hösten 2021 med kursen KG300 Kulturgeografi med fördjupning inom samhällsplanering höstterminspaket.

Samhällsplaneringen tar sikte på framtiden och lyfter frågor om hur
samhällen kan utformas och organiseras för att möta behovet av en
ekonomisk, social och ekologisk hållbar utveckling. 

Kurspaketet utgör tredje terminen på vår rekommenderade studiegång i kulturgeografi med inriktning mot samhällsplanering:

  • KGG161 Samhällsplanering. Risk, sårbarhet och resiliens, 15 hp
  • KGG135 Geografiska informationssystem (GIS) 2 - Rumsliga analysmetoder, 7,5 hp
  • KGG136 Geografiska informationssystem (GIS) 3 - Projektarbete, 7,5 hp

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs minst 52,5 hp i kulturgeografi eller motsvarande, varav minst 7,5 hp GIS.

Efter studierna

Studier i kulturgeografi ger dig möjlighet att arbeta inom en mängd olika branscher och yrken. Exempelvis kan du arbeta som samhällsplanerare, utredare, handläggare, analytiker eller konsult, både inom den offentliga och den privata sektorn.

Så är det att plugga

Lokaler

Handelshögskolans verksamhet finns på Vasagatan 1 och på Viktoriagatan 13. I lokalerna på Vasagatan 1 finns dessutom ekonomiska biblioteket, som är flera våningar högt och har många studieplatser.

Läs mer om lokaler