Länkstig

Religionsvetenskap och teologi, examensarbete för magisterexamen

Kurs
RT2901
Avancerad nivå
15 högskolepoäng (hp)
Studietakt
50%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Engelska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-22373
Ansökan stängd

Studietakt
50%
Undervisningstid
Blandad undervisningstid
Studieort
Ortsoberoende
Undervisningsform
Distans
Undervisningsspråk
Engelska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-22382
Ansökan stängd

Om utbildningen

Kursen består av författande av ett självständigt och kritiskt vetenskapligt arbete. Ämne och litteratur för uppsatsen väljs i samråd med handledare.
Uppsatsskrivandet är knutet till ett avancerat seminarium där studenten, förutom att framlägga och försvara sin egen uppsats, också självständigt ska opponera på en annan students uppsats.

Studenten ska vara aktiv inom seminariet och visa förtrogenhet med ett vetenskapligt förhållnings- och arbetssätt. Eftersom kursen syftar till färdigställandet av ett vetenskapligt arbete av god kvalitet, ligger betoningen under kursens gång på uppövande av färdigheter i akademiskt skrivande och förmåga att tydligt kommunicera ett komplext teoretiskt material i skriftlig form.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Godkända kurser om 15hp i Religionsvetenskap och teologi på avancerad nivå av relevans för examensarbetet, eller motsvarande. Dessutom krävs språkkunskaper motsvarande Engelska A/Engelska 5.

Urval

Högskolepoäng, max 285 hp.

Efter studierna

Med en magisterexamen i religionsvetenskap och teologi har du erövrat fördjupade kunskaper, färdigheter och förmågor som är relevanta och efterfrågade i många sektorer på arbetsmarknaden, exempelvis inom offentlig förvaltning, näringsliv, utbildning, kyrka och samfund, internationella organisationer, kultur, media och kommunikation.

Du är också behörig att söka forskarutbildningen i religionsvetenskap och teologi, vilket i sin tur möjliggör en framtida karriär som universitetslärare och forskare.

Så är det att plugga

Undervisningen

Att skriva examensarbete är och ska vara ett självständigt arbete men du får gott stöd längs vägen. Tematiska seminarier behandlar centrala frågor och delar i det vetenskapliga arbetet, såsom frågeställning, syfte, formalia, att skriva forskningsöversikt och abstract o.s.v. Givetvis har du också stöd av en handledare. Kursen avslutas med att du dels lägger fram din uppsats på ett ventileringsseminarium, dels opponerar på en medstudents uppsats.

Lokaler

https://gu.se/humaniora/om-oss/vara-lokaler-pa-humanisten