Bild
Länkstig

Rekommenderade studiegångar i religionsvetenskap

Hos oss kan du ta examen i religionsvetenskap med inriktning mot Global religion, Historia, Kultur och media, eller Genus och makt. Använd en av våra rekommenderade studiegångar eller skräddarsy en utbildning med kurser som passar just dig.

Vilken betydelse har religion i historien och i dagens globaliserade värld? Vad utmärker religion och andlighet i vår samtid? Hur ser religionernas historia ut? Det är några av alla de intressanta och angelägna frågor som du får fördjupa dig när du studerar i religionsvetenskap.

I ämnet studerar du inte bara världens religioner, deras uppkomst och historiska utveckling. Du tillägnar dig också kunskaper om religionernas olika texter, myter, riter och symboler, liksom frågor som rör religiösa organisationer, sektbildningar och religiöst ledarskap.

Du studerar religion och politik, den religiösa erfarenhetens psykologi, nyandlighet och västerländsk esoterism, hinduiska och buddhistiska traditioner, migrations- och diasporaforskning samt genus och sexualitet. För att ge några exempel.

Hur studerar jag?

Du kan studera genom att läsa fristående kurser och kombinera våra kurser med kurser i andra ämnen. Genom att läsa fristående kurser och komplettera med studier i andra universitetsämnen, kan du skräddarsy din egen utbildning och examen.

De rekommenderade studiegångarna som presenteras nedan kan tjäna som exempel och förhoppningsvis inspiration för hur du kan utforma en egen, individuell utbildning.

De rekommenderade studiegångar med olika tematiska inriktningar på grundnivå leder fram till en kandidatexamen med huvudområde religionsvetenskap och teologi.

Det är möjligt att utforma en studiegång på en rad andra sätt,  utifrån just dina intressen och mål.

Lägg till praktik och/eller utbytesstudier

Du väljer också själv om du vill läsa just dessa eller andra kurser, samt i vilken ordning du läser. Du kan om du vill lägga in en termins praktik eller utbytesstudier under utbildningens gång.

Vad kan jag bli?

De kunskaper och färdigheter du får genom att studera religionsvetenskap är relevanta, efterfrågade och användbara inom många områden, exempelvis inom utbildning, kultur, migration, integration, offentlig förvaltning, politik, forskning, freds- och konfliktfrågor, opinionsbildning, personal- och människovård och internationellt samarbete.

Tidigare studenter är verksamma som bland annat lärare, forskare, handläggare, utredare, biståndsarbetare, kulturarbetare, journalister och samhällsdebattörer och så vidare.

Frågor?

Välkommen att kontakta vår studievägledare för religionsvetenskap och teologi, Kristina Svensson (kristina.svensson@lir.gu.se, 031-786 4519) om du har frågor kring våra utbildningar och hur en studiegång för just dig kan se ut!