Bild
Länkstig

Rekommenderade studiegångar i litteraturvetenskap

Hos oss kan du läsa litteraturvetenskap med särskild inriktning mot Barn och ungdom, Ekokritik, Medier eller Hälsa och litteratur. Använd en av våra rekommenderade studiegångar eller skräddarsy en utbildning med kurser som passar just dig.

Att läsa fristående kurser ger dig stor frihet att utforma en individuell utbildning med en kombination av ämnen som intresserar dig. Våra kurser i litteraturvetenskap kan du välja att kombinera med valfria studier i andra ämnen för att skapa din unika kompetens.

Du läser litteraturvetenskap som huvudämne i din examen och lägger till enstaka kurser för att bredda din kompetens inom ett annat område. Du kan också läsa kurser för att vidareutbilda dig som svensklärare – vi ger exempelvis ett paket med tre kurser som tillsammans ger 15 hp i litteraturdidaktik. Du kan också välja att studera utomlands en termin eller göra praktik inom ramen för din utbildning.

Med en kandidatexamen i litteraturvetenskap får du också behörighet till andra masterprogram som är öppna för sökande med en kandidatexamen inom humaniora.

Exempel på studiegångar

Inom ämnet litteraturvetenskap studerar vi traditionellt litteraturens historia och teorier om läsning och litteratur men ämnet vänder sig också ut mot nya och aktuella områden som miljö, didaktik, nya medier och digitalisering. Här presenterar vi några exempel på studiegångar som är inriktade mot våra starka profiler. Alla fyra exempel nedan leder fram till en kandidatexamen i litteraturvetenskap, men innehåller förslag på olika fördjupningar.

Lägg till praktik, utbytesstudier eller kurs om humanistens arbetsliv

Notera att dessa rekommenderade studiegångar bara är exempel. Kursutbudet kan förändras, och vi kan inte garantera platser på kurserna. Du som student ansvarar för att undersöka om kurserna ges den termin du vill läsa.

Du väljer också själv om du vill läsa just dessa eller andra kurser, samt i vilken ordning du läser. Du kan om du vill lägga in en termins praktik eller utbytesstudier under utbildningens gång. Vill du få kunskap om villkor på arbetsmarknaden för humanister, utforska din personliga arbetsmarknad och få konkreta redskap för att tydliggöra för framtida arbetsgivare vilka kompetenser du har som humanist, rekommenderar vi varmt kursen SPL180 Humanistens arbetsliv, 7,5 hp. Kursen går hösttermin, läsperiod 2.

Möjlighet att läsa vidare

Vill du sedan läsa vidare? Efter en kandidatexamen i litteraturvetenskap med valfri inriktning kan du specialisera dig på masternivå inom exempelvis Masterprogrammet Digital humaniora 120 hp eller masterprogrammet Kritiska studier 120 hp. Båda är program med nära kontakt med ett kommande arbetsliv och är också forskningsförberedande.

Med en kandidatexamen i litteraturvetenskap får du också behörighet till andra masterprogram som är öppna för sökande med en kandidatexamen inom humaniora.