Bild
Länkstig

Rekommenderade studiegångar i litteraturvetenskap

Hos oss kan du läsa litteraturvetenskap med särskild inriktning mot Barn och ungdom, Ekokritik, Medier eller Hälsa och litteratur. Använd en av våra rekommenderade studiegångar eller skräddarsy en utbildning med kurser som passar just dig.

Att läsa fristående kurser ger dig stor frihet att utforma en individuell utbildning med en kombination av ämnen som intresserar dig. Våra kurser i litteraturvetenskap kan du välja att kombinera med valfria studier i andra ämnen för att skapa din unika kompetens.

Du läser litteraturvetenskap som huvudämne i din examen och lägger till enstaka kurser för att bredda din kompetens inom ett annat område. Du kan också läsa kurser för att vidareutbilda dig som svensklärare – vi ger exempelvis ett paket med tre kurser som tillsammans ger 15 hp i litteraturdidaktik. Du kan också välja att studera utomlands en termin eller göra praktik inom ramen för din utbildning.

Med en kandidatexamen i litteraturvetenskap får du också behörighet till andra masterprogram som är öppna för sökande med en kandidatexamen inom humaniora.

Exempel på studiegångar

Inom ämnet litteraturvetenskap studerar vi traditionellt litteraturens historia och teorier om läsning och litteratur men ämnet vänder sig också ut mot nya och aktuella områden som miljö, didaktik, nya medier och digitalisering. Här presenterar vi några exempel på studiegångar som är inriktade mot våra starka profiler. Alla fyra exempel nedan leder fram till en kandidatexamen i litteraturvetenskap, men innehåller förslag på olika fördjupningar.

Vill du lära känna barn- och ungdomslitteraturens klassiker? Eller vilken plats berättandet och litteraturen har för barn i internetsamhället? Förutom tre terminers studier i litteraturvetenskap där du har möjlighet att skriva din kandidatuppsats med fokus på barn- och ungdomslitteratur kan du läsa 30 hp med särskilt fokus på litteratur för barn och unga.

Du har också möjlighet att inkludera extra studier med inriktning mot filmvetenskap eller genusstudier, idéhistoria och du kan även studera en termin utomlands eller välja att avsluta din utbildning med en praktiktermin. Profilen kan också kombineras med pedagogiska kurser.

År 1

HÖSTTERMIN

 • LV1111 Litteraturvetenskap grundkurs, 30 hp

VÅRTERMIN

 • LV1212 Litteraturvetenskap fortsättningskurs, 30 hp

År 2

HÖSTTERMIN

 • LV1120 Litteratur för barn och ungdom, 15 hp (halvfart, kväll)
 • LV1160 Litteratur och intersektionalitet, 15 hp (halvfart, kväll)

VÅRTERMIN

 • BOU205 Ungdomskultur, 15 hp (halvfart, dag)
 • LV1121: Sagor och barnlitteratur, myter och medier, 15 hp (halvfart, kväll)

År 3

HÖSTTERMIN

 • LV1310 Litteraturvetenskap, 30 hp

VÅRTERMIN

 • KAH100 Kvalificerad arbetspraktik för humanister, 30 hp

Exempel på andra kursalternativ:

 • TS1120 Teater och dramatik för barn 7,5 hp (halvfart kväll)
 • SPL134 Genus i litteraturen 7,5 hp (kvartsfart eftermiddagar )
 • LV1170 Biblioterapi 7,5 hp (kvartsfart kväll)
 • MV1112 Musikvetenskap grundkurs, 30 hp
 • KAY110 Kulturanalys, grundkurs, 30 hp
 • PDG514 Mångkulturell pedagogik, 15 hp
 • HI1660 Genushistorisk översikt, orienteringskurs, 15 hp (nät)
 • KAY110 Kulturanalys, grundkurs, 30 hp

Hur har förhållandet mellan människa och miljö förändrats historiskt, och hur påverkar olika kulturella representationer vår syn på naturen? Sådant studeras inom ekokritiken. Fältet har utvecklats i miljökrisens efterdyning och vill utmana våra traderade sätt att tänka kring litteratur, natur och kultur.

Du kan välja att profilera din kandidatutbildning i litteraturvetenskap mot miljö och ekokritik. Eftersom det ekokritiska fältet är stort och växande och innehåller flera olika grenar exempelvis ekofeminism, posthumanism och miljöhistoria finns det stora möjligheter att själv skapa en egen specialisering genom att kombinera litteraturvetenskap med breddande och specialiserade studier.

Du väljer också själv om du vill läsa just dessa eller andra kurser, samt i vilken ordning du läser. Självklart kan du om du vill i stället lägga in en termin med praktik eller utbytesstudier under utbildningens gång.

År 1

HÖSTTERMIN

 • LV1111 Litteraturvetenskap, grundkurs, 30 hp

VÅRTERMIN

 • LV1212 Litteraturvetenskap, fortsättningskurs, 30 hp

År 2

HÖSTTERMIN

 • SK1138 Miljöpolitik i teori och praktik, 7,5 hp (dagtid)
 • LV1160 Litteratur och intersektionalitet, 15 hp (kväll)
 • 1LI126 Litteratur och ekokritik 15 hp (distans halvfart)
 • HI1066 Världens historia i ett gobalt perspektiv 15 hp (halvfart blandade tider)

VÅRTERMIN

 • IL1105 Miljöhistoria och ekokritik, 15 hp (kväll)
 • HU1132 Miljörörelser och miljöpolitik, 15 hp (dagtid)

År 3

HÖSTTERMIN

 • LV1310 Litteraturvetenskap, 30 hp

VÅRTERMIN

 • KAH100 Kvalificerad arbetspraktik för humanister, 30 hp

Exempel på andra kursalternativ:

 • KAY110 Kulturanalys, grundkurs, 30 hp
 • KGG101 Kulturgeografi, grundkurs, 30 hp
 • ES1201 Miljövetenskaplig baskurs, naturvetenskaplig inriktning, 15 hp
 • ES1300 Naturresurshushållning, 15 hp
 • MU1605 Hälsa: natur, kultur och livsrytm, 15 hp (vårterminer)

Vi befinner oss i en digital omställning och de texter litteraturvetaren tolkar befinner sig allt oftare i det digitala. Är du intresserad av att arbeta med medier och litteratur? Vill du förstå nya medier ur ett historiskt perspektiv?

Läs en treårig utbildning med litteraturvetenskap som huvudämne och kombinera med tre terminer med valfria kurser för att skapa en unik profil. Du kan skriva din kandidatuppsats med inriktning medier och litteratur.

Du väljer också själv om du vill läsa just dessa eller andra kurser, samt i vilken ordning du läser. Självklart kan du om du vill i stället lägga in en termin med praktik eller utbytesstudier under utbildningens gång.

År 1

HÖSTTERMIN

LV1111 Litteraturvetenskap grundkurs, 30 hp

VÅRTERMIN

LV1212 Litteraturvetenskap, fortsättningskurs, 30 hp

År 2

HÖSTTERMIN

JU1403 Medieproduktion, 30 hp (dagtid)

VÅRTERMIN

MK1104 Medie- och kommunikationsvetenskap, 30 hp

År 3

HÖSTTERMIN

LV1310 Litteraturvetenskap, 30 hp

VÅRTERMIN

KAH100 Kvalificerad arbetspraktik för humanister, 30 hp

Exempel på andra kursalternativ:

FL1100 Filmvetenskap grundkurs, 30 hp,
FOG163 Digital fotografi, introduktion (sommarkurs, arbetsprover)
SA1111 Kultur och identitet i dagens värld, 15 hp
HI1660 Genushistorisk översikt, orienteringskurs, 15 hp (nät)
KAY110 Kulturanalys, grundkurs, 30 hp

HÖSTTERMIN (exempel på kurser)

 • PX1162 Hälsopsykologi 30 hp
 • RT2416 Yoga och meditation: historiskt och kritiskt perspektiv 7,5 hp (kvartsfart blandade tider)
 • LV1160 Litteratur och intersektionalitet 15 hp (kvartsfart kväll)
 • MV1440 Musik och identitet 7,5 hp (helfart dag period 2)

VÅRTERMIN  (exempel på kurser)

 • LV1170 Biblioterapi i teori och praktik 7,5 hp (kvartsfart kväll)
 • HI1675 Hälsan, medicinen och samhället 1750-2000 (halvfart blandade tider)
 • IL1107 Politisk idéhistoria grundkurs 15 hp (halvfart kväll)
 • IL1105 Miljöhistoria och ekokritik, 15 hp (halvfart kväll)
 • SAL100 Salutogenes - att förstå hälsans ursprung, 7,5 hp (halvfart distans)
 • LIR101 Den humoristiska människan: Humor i litteratur, filosofi och teologi (sommarkurs)

Lägg till praktik, utbytesstudier eller kurs om humanistens arbetsliv

Notera att dessa rekommenderade studiegångar bara är exempel. Kursutbudet kan förändras, och vi kan inte garantera platser på kurserna. Du som student ansvarar för att undersöka om kurserna ges den termin du vill läsa.

Du väljer också själv om du vill läsa just dessa eller andra kurser, samt i vilken ordning du läser. Du kan om du vill lägga in en termins praktik eller utbytesstudier under utbildningens gång. Vill du få kunskap om villkor på arbetsmarknaden för humanister, utforska din personliga arbetsmarknad och få konkreta redskap för att tydliggöra för framtida arbetsgivare vilka kompetenser du har som humanist, rekommenderar vi varmt kursen SPL180 Humanistens arbetsliv, 7,5 hp. Kursen går hösttermin, läsperiod 2.

Möjlighet att läsa vidare

Vill du sedan läsa vidare? Efter en kandidatexamen i litteraturvetenskap med valfri inriktning kan du specialisera dig på masternivå inom exempelvis Masterprogrammet Digital humaniora 120 hp eller masterprogrammet Kritiska studier 120 hp. Båda är program med nära kontakt med ett kommande arbetsliv och är också forskningsförberedande.

Med en kandidatexamen i litteraturvetenskap får du också behörighet till andra masterprogram som är öppna för sökande med en kandidatexamen inom humaniora.