Länkstig

Qumran och ny materiell filologi - Text och materiell kontext

Kurs
RT2521
Avancerad nivå
7,5 högskolepoäng (hp)
Studietakt
50%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Engelska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-22367
Ansökan öppnar 15 september 2022

Studietakt
50%
Undervisningstid
Blandad undervisningstid
Studieort
Ortsoberoende
Undervisningsform
Distans
Undervisningsspråk
Engelska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-22376
Ansökan öppnar 15 september 2022

Om utbildningen

I kursen ges en översikt över qumranlitteraturen med fördjupning i några
- för qumranrörelsen - centrala verks genre, historiska kontext och
teologi. Intertextuella aspekter lyfts. Manuskripten analyseras med
hjälp av faksimiler och transkriptioner av originalmanuskript. Textens
disposition, skrivarens markeringar, korrektioner, nötningar, och
randmarkeringar analyseras som aspekter av text. Studenten tränas i att
uppmärksamma de teoretiska och metodologiska skillnader som föreligger
mellan traditionell filologi och ny materiell filologi i synen på, och
tolkningen av, antika handskrifter. Kursen inbegriper ett studium av
skrivartekniker, med särskilt fokus på qumranlitteraturen. Kursen
innebär en fördjupning av hebreiskakunskaperna i form av qumranhebreiska
samt läsning av ovokaliserad hebreisk text.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Kandidatexamen alternativt avslutade kurser om minst 180hp på grundnivå, varav minst 90hp med progression i något huvudområde där det ingår ett kandidatexamensarbete om minst 15hp. Behörig är också den som har motsvarande utländsk utbildning eller som har motsvarande förkunskaper enligt tidigare studieordning. Dessutom krävs språkkunskaper motsvarande Engelska A/Engelska 5 samt 15hp bibelhebreiska.

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.