Hoppa till huvudinnehåll
Bild
Matematiska tecken och mönster
Foto: /Konstnär: Per Petersson
Länkstig

Projektkurs i statistisk modellering

Kurs
MSA520
Avancerad nivå
7,5 högskolepoäng (hp)

Om utbildningen

I denna kurs får du tillämpa matematiska och statistiska metoder för att modellera och lösa verklighetsbaserade problem. Problemen kommer från industriella partners, som du också kommer ha kontakt med under kursens gång. Kursens syfte är att du ska få insikt om vad det innebär att planera och genomföra ett verklighetsbaserat projekt inom statistisk modellering, och du får också lära dig lite om innovationsteori och kommersialisering.

För
mer information

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande kurserna MMG511 Ordinära differentialekvationer och Matematisk modellering, MSG200 Statistisk Slutledning och MSG500 Linjära statistiska modeller.  

Så är det att plugga

Lokaler

Matematiska vetenskaper är en gemensam institution
Chalmers/Göteborgs universitet. Din undervisning sker i Matematiska
vetenskapers rymliga och ljusa lokaler på Chalmers campus Johanneberg, där det
finns föreläsningssalar, datorsalar och grupprum. Här finns också
studentlunchrum och läsesal, liksom studievägledare och studieexpedition.

Karta över
Campus Johanneberg