Länkstig

Praktisk filosofi: Självständigt arbete för magisterexamen

Kurs
FP2601
Avancerad nivå
15 högskolepoäng (hp)
Studietakt
50%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-22459
Ansökan stängd

Studietakt
50%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Engelska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-22460
Ansökan stängd

Om utbildningen

Kursen planeras och utformas i detalj för dig som student med hänsyn till dina tidigare studier och framtida planer inom det akademiska området eller övriga arbetslivet. Uppsatsämnet ska ligga inom den praktiska filosofins område och anknyta till internationell filosofisk forskning. Ämnet kan med fördel inbegripa substantiella inslag av tillämpning på andra områden inom forskningen eller praktiska verksamheter som till exempel affärslivet, teknikutveckling, hälso- och sjukvården, social omsorg, politik eller offentlig förvaltning.

Beroende på dina tidigare studier och ambitioner för framtiden kan uppsatsens allmänna inriktning utformas på olika sätt. Uppsatsen kan till exempel utformas som en kommenterad litteraturinventering som kan ligga till grund för vidare bearbetning i kommande studier, som en inledande bearbetning av en del av ett större forskningsproblem som passar för forskarstudier eller som en avslutad utredningsuppgift som kan utgöra en merit i arbetslivet även utanför den akademiska världen.

Det är institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori som ger kursen. Länk till institutionens sidor.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Godkänt resultat om minst 30 hp på avancerad nivå inom huvudområdet praktisk filosofi.

Urval

Högskolepoäng, max 285 hp.