Bild
Foto: Robert Tjalondo
Länkstig

Politiska och offentliga sfärer och rum i europeisk historia och kultur

Kurs
EU2123
Avancerad nivå
10 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Engelska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-17655
Ansökan öppnar 15 mars 2024

Om utbildningen

Kursen uppmärksammar och problematiserar den politiska betydelsen av framväxten av offentliga, privata och hemliga sfärer och rum i europeisk historia och idag, ur olika perspektiv.

Vi diskuterar de grundläggande förutsättningarna för utvecklingen av kärnbegrepp och föreställningar om: rättigheter och plikter, samhälle och stat, traditionella kungadömen och modern maktdelning. I kursen analyserar vi olika kontexter för både begreppsliga och rumsliga gränsdragningar mellan offentliga, politiska och privata sfärer, från det grekiska agora, via republikanska och kejserliga Rom, medeltida och moderna Europa, fram till samtiden, där nya gränser mellan offentligt, hemligt och privat dras upp på nytt.

Genom fokus på europeiska offentliga rum och innovativa politiska praktiker, lär du dig att kritiskt reflektera på de historiska och samtida förutsättningarna för tillgång till politiska sfärer under dess övergång till den digitala tidsåldern.

Kursen ges av representanter från olika akademiska discipliner, vilket ger dig teoretiska insikter och praktiska erfarenheter från olika fält inom Europakunskap.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs en kandidatexamen (180hp) med minst 90hp i på varandra byggande kurser inom en och samma samhällsvetenskapliga disciplin, humanistiska disciplin eller motsvarande. Studenter vid juristprogrammet är också behöriga efter tre års studier (180 hp, motsvarande en kandidatexamen). Dessutom krävs språkkunskaper motsvarande Engelska 6/Engelska B.

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.

Så är det att plugga

Undervisningen

Undervisningen utgörs av föreläsningar, seminarier, muntliga presentationer och skriftliga uppgifter.