Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Modernismens fantasm: Kina och Japan i litteratur, film, konst och kritisk teori

Kurs
KI2103
Avancerad nivå
7,5 högskolepoäng (hp)
Studietakt
50%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-13451

Om utbildningen

Kursen analyserar framställningen av och föreställningarna om Kina och Japan i 1900-talets och det tidiga 2000-talets bildkonst, film, och litteratur. Ur ett företrädesvis psykoanalytiskt perspektiv visar kursen på att dessa orientalistiska ”fantasmer” inte bara bildar ett viktigt och genomgående tema i hög- och postmodernismens konstnärliga praktiker och estetiska teorier; i vissa fall utgör dessa fantasmer deras första byggsten.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs kandidatexamen eller motsvarande.

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.

Så är det att plugga

Undervisningen

FÖRBEHÅLL

Kursen ges under förutsättning att det finns ett tillräckligt studentantal och det inte skett några oförutsedda händelser vid institutionen som gör att kursen inte kan bemannas.

COVID-19

På grund av pandemin har institutionen för språk och litteraturer beslutat att börja höstterminen 2021 med undervisning online. Vi planerar dock en gradvis återgång till campusundervisning under andra halvan av terminen (med början den 3 november) i enlighet med de nationella riktlinjerna för undvikande av smittspridning och i enlighet med rektors beslut. Notera att somliga kurser kanske måste ges online under hela terminen. För ytterligare information till studenter om Covid-19, se https://studentportal.gu.se/coronaviruset