Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Modernismens fantasm: Kina och Japan i litteratur, film, konst och kritisk teori

Kurs
KI2103
Avancerad nivå
7,5 högskolepoäng (hp)
Studietakt
50%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-13451

Om utbildningen

Kursen analyserar framställningen av och föreställningarna om Kina och Japan i 1900-talets och det tidiga 2000-talets bildkonst, film, och litteratur. Ur ett företrädesvis psykoanalytiskt perspektiv visar kursen på att dessa orientalistiska ”fantasmer” inte bara bildar ett viktigt och genomgående tema i hög- och postmodernismens konstnärliga praktiker och estetiska teorier; i vissa fall utgör dessa fantasmer deras första byggsten.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs kandidatexamen eller motsvarande.

Urval

Högskolepoäng, max 225 hp

För antagning till sommaren 2021 och framåt gäller följande urval: högskolepoäng, max 165 hp.

Så är det att plugga

Undervisningen

Viktig tilläggsinformation inför höstterminen 2020 mot bakgrund av coronapandemin: Om undervisning och examination på campuskurs inte kan genomföras på campus kommer kursen att ges online istället.

Important additional information for the 2020 autumn semester in
connection to the corona pandemic: If teaching and examination cannot be
conducted on campus, campus courses will be offered in an online format
instead.