Hoppa till huvudinnehåll
Bild
Bild på verk i trä med röda detaljer
Länkstig

Möbeldesign inriktning trä, fortsättningskurs

Kurspaket
SBMD2
Grundnivå
30 högskolepoäng (hp)

Kort om kurspaketet

Kursen riktar sig till dig som har förkunskaper på högskolenivå inom design och trä och som vill utvecklas ytterligare inom området. Detta paket av fristående kurser följer andra terminen på kandidatprogrammet för möbeldesign med inriktning trä och innebär en termins heltidsstudier.

Om utbildningen

Kursen riktar sig till dig som har förkunskaper på högskolenivå inom design och trä och som vill utvecklas ytterligare inom området. Detta paket av fristående kurser följer andra terminen på kandidatprogrammet i möbeldesign med inriktning trä och innebär en termins heltidsstudier.

Under terminen fördjupar du dina kunskaper i teknik, designprocesser och material, med inriktning mot trä, och tillämpar dessa i ditt eget gestaltande arbete. Du undersöker olika tekniker utifrån uppgifter och teman som tar sin utgångspunkt i begreppen material, kropp och rum.

Du får stöd i att ytterligare utveckla arbetsmetoder och reflektera kring ditt arbete, och även i att kommunicera dina val av metoder både skriftligt och muntligt. Fördjupning inom visuell gestaltning och teori ingår också i kursen. Undervisning sker i form av föreläsningar och tillämpningsövningar med handledning, workshops och genomgångar.

Utbildningen är förlagd till HDK-Valand, vid Steneby i Dals Långed. Antagning görs i mån av plats i våra verkstäder.

Anmälan

  1. Anmäl dig till kursen på www.antagning.se.

    Anmälan är öppen 15 september - 15 oktober 2020.  
  2. Skicka in ditt arbetsprov i SlideRoom: https://applyartsgu.slideroom.eu/#/Login

    Period att skicka in arbetsprov: 15 september - 22 oktober 2020.  


En ansökan är inte giltig utan ett korrekt inskickat arbetsprov. Läs mer om vad ditt arbetsprov ska innehålla nedan. 

Läs mer om HDK-Valand – Högskolan för konst och design här. 

Med tanke på rådande omständigheter genomförs höstens undervisning vid HDK-Valand i begränsad omfattning på campus. Det innebär att undervisning genomförs både på distans och på plats i verkstäder och på studentarbetsplatser. Vi avvaktar nu instruktioner kring undervisningsformer för vårterminen 2021.
Beslut kommer fattas av Göteborgs universitets Rektor under november och det görs utifrån rekommendationer från Folkhälsomyndigheten med anledning av Covid-19. Detta innebär att vi för tillfället inte kan säga med säkerhet vilka moment som kommer ske på campus och vad som kommer ges på distans.
Vi vill även flagga för att viss utbildning eller vissa moment eventuellt inte kommer kunna genomföras under vårterminen 2021. Håll dig uppdaterad kring Göteborgs universitets riktlinjer med anledning av Coronapandemin här. 

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Möbeldesign inriktning trä, introduktionskurs, 30 hp, eller motsvarande

Arbetsprov

Ansökan görs på engelska eller svenska. Urvalet baseras på en portfolio som ska innehålla följande:

  1. CV; tidigare erfarenheter och utbildning, max 3000 tecken. Ange vilka utbildningar du gått och beskriv tidigare erfarenheter som du tycker är av vikt för din ansökan. Tidigare anställningar, hobbys eller resor kan vara viktiga att lista här, om du anser att det stärker din ansökan. Motivera gärna varför du söker denna kurs.     
  2. Portfolio, 6–10 bilder. Visa egna arbeten som representerar din kreativa erfarenhet. Vi vill se fotografier av möbler och objekt samt teckningar, skisser, målningar och/eller krokier.

Vi bedömer din portfolio utifrån process, presentation och idéer. Utbildningen bygger på självständigt och praktiskt utforskande av materialet trä och därför vill vi gärna se exempel på erfarenheter av detta i din portfolio.

Läs mer om Arbetsprov

Så är det att plugga

Undervisningen

Utbildningen är en del av den internationella miljön på HDK-Valand vid Steneby. Undervisningsspråket är engelska. Om du är svenskspråkig kan du, om du vill, utföra vissa moment på svenska. 

Lokaler

HDK-Valands verksamhet vid Steneby har verkstäder för metall, möbeldesign och textil.

Vi uppmuntrar dig att tänka nytt, att arbeta med experimentella tekniker och material. I HDK-Valands alla verkstäder arbetar tekniker med lång erfarenhet, som kan ge dig stöd och råd i dina projekt.

Läs mer om lokaler