Hoppa till huvudinnehåll
Bild
Länkstig

Miljömässiga effekter och konflikter i historiskt perspektiv

Kurs
EHA129
Avancerad nivå
7,5 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Engelska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-28052
Ansökan stängd

Om utbildningen

Syftet med kursen är att kritiskt granska centrala begrepp inom
miljöekonomisk teori genom användning av historisk analys. Vi kommer
genomföra fallstudier på mikronivå och jämförande åtgärder för global
förändring. Utvecklingen från manuell produktion i liten skala för lokal
konsumtion till storskalig energiintensiv produktion för interregionala
och globala marknader kräver energi, infrastruktur och institutionella
regimer. Detta motiverar att användningen av, och konflikterna runt,
naturresurser ges särskild uppmärksamhet i den miljöhistoriska analysen.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Behörig att antas till kursen är den som uppfyller villkor för fordringarna för kandidatexamen 180 hp, inklusive ett examensarbete på 15 hp. Dessutom krävs språkkunskaper motsvarande Engelska 6/Engelska B eller motsvarande resultat på ett internationellt erkänt test, till exempel TOEFL, IELTS.

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.

Efter studierna

Studier i ekonomisk historia ger dig möjlighet att arbeta inom en mängd olika branscher och yrken. Exempelvis kan du arbeta som utredare, handläggare, analytiker eller konsult, både inom den offentliga och den privata sektorn.

Så är det att plugga

Lokaler

Handelshögskolans verksamhet finns på Vasagatan 1 och på Viktoriagatan 13. I lokalerna på Vasagatan 1 finns dessutom ekonomiska biblioteket, som är flera våningar högt och har många studieplatser.

Läs mer om lokaler