Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Medier, estetik och kulturellt entreprenörskap: termin 5

Kurs
MEK500
Grundnivå
30 högskolepoäng (hp)

Om utbildningen

MEK 500 utgörs av fyra delkurser:
Under delkurs 1: Vetenskapsteori, 10 hp, läser du dels om klassiska vetenskapsteoretiska frågor och problem dels om aktuella teorier om tänkande och utveckling i relation till kultur och estetik. Kursen fungerar som en förberedelse inför examensarbetet.

Under delkurs 2, Vetenskapliga metoder, 10 hp, får du hjälp att fördjupa dina kunskaper om olika metoder som förvärvats under utbildningens gång och som kan förbereda dig inför examensarbetet.

Under den tredje delkursen: Projektarbete: vetenskaplig gestaltning, 5 hp, lär du dig att utveckla metoder för att presentera en forskningsprocess med hjälp av mediala och estetiska praktiker, för att nå olika målgrupper och individer. Projektarbetet relateras till ditt planerade examensarbete och fördjupar din förmåga till reflektion kring din kompetens. Du tränar dig i att identifiera och knyta an till olika kompetenser och medier som behövs för det aktuella projektet.

I den fjärde och sista delkursen: Vetenskaplig gestaltning, 5 hp, läser du om metoder för att undersöka och presentera vetenskapligt kunskap på olika sätt. Delkursen avslutas med en teoretiskt reflekterande rapport kring design av ditt forsknings- och utvecklingsrelaterade projekt.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Godgänd kurs MEK400.

Studier utomlands

MEK-programmet innehåller inte någon fristående termin men vi rekommenderar att studenter åker utomlands termin 3 eller termin 4. Tidigare studenter har bland annat valt att studera utomlands i London där institutionen har ett utbytesavtal men även blivit antagna på Göteborgs universitets avtal med bland annat National Singapore University och Korea University.