Bild
Matematiska tecken och mönster
Foto: /Konstnär: Per Petersson
Länkstig

Matematisk statistik och diskret matematik

Kurs
MSG810
Grundnivå
7,5 högskolepoäng (hp)
Studietakt
50%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Engelska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-11711

Om utbildningen

​Kursen ger grundläggande begrepp och metoder inom sannolikhetsteori och statistik.

Kursinnehåll:

  • Sannolikhetslära: stokastiska variabler, väntevärde, varians, korrelation, betingade sannolikheter, stora talens lag, centrala gränsvärdessatsen samt Markovkedjor.
  • Statistik: skattningar och konfidensintervall.
  • Kombinatorik: genererande funktioner.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Grundläggande kunskaper inom diskret matematik, linjär algebra och envariabelanalys.

Urval

Platsgaranti

Så är det att plugga

Lokaler

Matematiska vetenskaper är en gemensam institution
Chalmers/Göteborgs universitet. Din undervisning sker i Matematiska
vetenskapers rymliga och ljusa lokaler på Chalmers campus Johanneberg, där det finns föreläsningssalar, datorsalar och grupprum. Här finns också studentlunchrum och läsesal, liksom studievägledare och studieexpedition.

Karta över Campus Johanneberg