Hoppa till huvudinnehåll
Bild
Matematiska tecken och mönster
Foto: /Konstnär: Per Petersson
Länkstig

Matematik 1 för gymnasielärare

Kurs
LGMA10
Grundnivå
15 högskolepoäng (hp)

Om utbildningen

Denna kurs ingår i ämneslärarprogrammet och kan även läsas som fristående kurs. Observera att kursen kan räknas mot behörighet i matematik för personer som har en lärarexamen, men inte automatiskt i andra sammanhang. Matematik är inte ett formellt huvudområde i denna kurs.

Kurserna i Matematik för ämneslärare avser att ge god förståelse för matematiska metoder, begrepp och teorier, god förmåga att följa och föra resonemang samt kunskaper som utgör en god grund för verksamhet som lärare. Denna kurs lämpar sig både för gymnasie- och för 7-9-lärare.

Kursen innehåller delkurserna Aritmetik och algebra, 7,5hp och Kombinatorik och geometri, 7,5hp samt datorlaborationer.

För mer information

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet + Matematik D. Eller: Matematik 4

Så är det att plugga

Lokaler

Matematiska vetenskaper är en gemensam institution
Chalmers/Göteborgs universitet. Din undervisning sker i Matematiska
vetenskapers rymliga och ljusa lokaler på Chalmers campus Johanneberg, där det
finns föreläsningssalar, datorsalar och grupprum. Här finns också
studentlunchrum och läsesal, liksom studievägledare och studieexpedition.

Karta över
Campus Johanneberg