Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Magisteruppsats i svenska som andraspråk

Kurs
SSA220
Avancerad nivå
15 högskolepoäng (hp)
Studietakt
50%
Undervisningstid
Blandad undervisningstid
Studieort
Ortsoberoende
Undervisningsform
Distans
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-25556
Ansökan stängd

Kort om kursen

På kursen SSA220 skriver du en magisteruppsats i svenska som andraspråk. Uppsatsen består av en självständig och teoretiskt förankrad undersökning av ett vetenskapligt problem inom ämnesområdet svenska som andraspråk. Resultaten av undersökningen redovisas i form av en vetenskaplig uppsats. För att kunna antas till uppsatskursen måste du vara godkänd på kurserna SSA251, SSA252, SSA255 samt SSA256.

Om utbildningen

Kursen SSA220, Magisteruppsats i svenska som andraspråk syftar till att leda fram till en uppsats på avancerad nivå i svenska som andraspråk. Kursen omfattar aktivt deltagande i arbetet inom seminariegrupp samt en självständig och teoretiskt förankrad undersökning av ett vetenskapligt problem inom ämnesområdet svenska som andraspråk. Resultaten av undersökningen redovisas i form av en vetenskaplig uppsats.

Kursen SSA220 är på avancerad nivå och ges på halvfart under vårterminen. Den ingår som en obligatorisk kurs i den rekommenderade studiegången för en magisterexamen. För att vara behörig till SSA220 måste kurserna SSA251, SSA252, SSA255 och SSA256 vara avklarade med godkänt resultat.

I centrum för den rekommenderade studiegången står den flerspråkiga människan och det omgivande samhället. Utbildningen består av kurser på avancerad nivå, uppdelade på obligatoriska och valbara kurser som leder fram till en magister-/masterexamen. Magisterexamen ger behörighet att söka forskarutbildningen i svenska som andraspråk. Under den rekommenderade studiegången kommer du bland annat att läsa kurser som ger kunskap om andraspråksinlärning från ett kognitivt och socialt perspektiv, grundläggande litteracitet samt språkpolitik. I utbildningen får du också träning i teori och metod och akademiskt skrivande. Magisteruppsatsen skrivs under utbildningens fjärde termin.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Godkänt resultat på obligatoriska kurser på magisternivå. Detta förutsätter i sin tur kandidatexamen eller motsvarande med 90 hp i svenska som andraspråk, alternativt 90 hp i svenska språket/nordiska språk, engelska, franska, spanska eller tyska med språkvetenskaplig inriktning eller allmän språkvetenskap/lingvistik. Därutöver krävs Svenska B/Svenska 3 eller Engelska A/Engelska 5.

Urval

Högskolepoäng, max 225 hp.

För antagning till sommaren 2021 och framåt gäller följande urval: högskolepoäng, max 165 hp.

Rekommenderad studiegång

På avancerad nivå kan du följa den rekommenderade studiegången mot en magister-/masterexamen i svenska som andraspråk. Kurserna inom den rekommenderade studiegången vänder sig till dig som är intresserad av svenskan i ett flerspråkigt perspektiv och till dig som arbetar eller vill arbeta professionellt med flerspråkighetsfrågor inom till exempel skola, kommun, media eller företag.

Läs mer om Rekommenderad studiegång

Efter studierna

Efter magisteruppsatsen kan du ta ut en magisterexamen om du förutom de obligatoriska kurserna har erforderligt antal poäng i valbara kurser. Du kan också fortsätta mot en masterexamen i svenska som andraspråk. En magisterexamen ger behörighet att söka forskarutbildningen i svenska som andraspråk.

Så är det att plugga

Undervisningen

SSA220 ges på halvfart, dvs. du läser kursen över en termin. Kursen går i stor utsträckning att läsa på distans men några obligatoriska seminarier på plats på universitetet förekommer. Kursen innehåller inga regelrätta undervisningspass, utan träffar med handledare. Beroende på handledare kan dessa träffar ske på plats på universitetet.