Bild
Matematiska tecken och mönster
Foto: /Konstnär: Per Petersson
Länkstig

Linjära statistiska modeller

Kurs
MSG500
Grundnivå
7,5 högskolepoäng (hp)
Studietakt
50%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-11709
Ansökan öppnar 15 mars 2024

Om utbildningen

Efter fullgjord kurs ska studenten kunna sätta upp en allmän linjär modell för praktiska tillämpningar och utföra den statistiska analysen, företrädesvis multipel linjär regression med hjälp av någon statistisk programvara. Innehållet i kursen är: allmänna linjära modeller uttryckt i termer av linjär algebra, modellvalidering, transformationer, interaktion, multikolinjaritet, val av prediktorer, och generaliserade linjära modeller (översiktligt).

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

MSG100/MSG110 and MSG200 or other courses covering the material of these courses.

Urval

Platsgaranti

Så är det att plugga

Lokaler

Matematiska vetenskaper är en gemensam institution
Chalmers/Göteborgs universitet. Din undervisning sker i Matematiska
vetenskapers rymliga och ljusa lokaler på Chalmers campus Johanneberg, där det finns föreläsningssalar, datorsalar och grupprum. Här finns också studentlunchrum och läsesal, liksom studievägledare och studieexpedition.

Karta över Campus Johanneberg