Länkstig

Kvalificerad arbetspraktik med personalvetenskaplig inriktning

Kurs
PV1401
Grundnivå
30 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-17509
Ansökan öppnar 15 mars 2023

Om utbildningen

Kursen Kvalificerad arbetspraktik med personalvetenskaplig inriktning 30 hp kan vara intressant för dig som inom kort har en filosofie kandidatexamen från Personalvetarprogrammet eller en liknande utbildning inom området personal- och arbetsliv. Syftet med kursen är att ge dig tillfälle att tillämpa de kunskaper du skaffat dig under grundutbildningen. Kursen består av en praktikperiod om 15 veckor (motsvarande 25 hp) och en kursdel om 5 hp. Arbetspraktiken görs på kvalificerad nivå inom en organisation. Det kan vara en myndighet, en organisation eller ett företag i Sverige eller i förekommande fall utomlands. Praktiken skall ligga inom personal- och arbetslivsområdet och erbjuda arbetsuppgifter som är av värde både för praktikantens studieinriktning och framtida yrkesverksamhet inom området. För mer information, mall för praktikplan, studieanvisning etc, se: https://canvas.gu.se/courses/55166/assignments/syllabus

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs 180 hp på grundnivå inklusive ett examensarbete om minst 15 hp inom huvudområdet personalvetenskap eller motsvarande. Därtill krävs en preliminär praktikplan upprättad mellan företrädare för praktikplatsen och studenten.

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.

Så är det att plugga

Lokaler

Ett fåtal undervisningstillfällen sker i samhällsvetenskapliga fakultetens lokaler i stadsdelen Haga i centrala Göteborg. Inom ”Campus Haga” finns undervisningslokaler i husen Dragonen, Sappören (vid Sprängkullsgatan) och Husaren (Husargatan). Resterande tillfällen äger rum på praktikplatsen.

Läs mer om lokaler