Länkstig

Kritiska perspektiv på Ryssland och östra Europa: dåtid och nutid

Kurs
EU1151
Grundnivå
15 högskolepoäng (hp)
Studietakt
50%
Undervisningstid
Blandad undervisningstid
Studieort
Ortsoberoende
Undervisningsform
Distans
Undervisningsspråk
Engelska
Start/slut
-
Ansökningsperiod
-
Anmälningskod
GU-27603
Ansökan stängd

Kort om kursen

I den här kursen får du en djupare förståelse för Rysslands relation till sitt närområde i östra Europa, speciellt Ukraina. Kursen gör nedslag i olika historiska tidpunkter, samt har ett särskilt fokus på utvecklingen efter Sovjetunionens upplösning. Varför har förhoppningarna om en utveckling mot liberal demokrati efter Sovjetunionens upplösning i stället resulterat i en mer auktoritär utveckling? Kursen ges online, på halvfart, på engelska, sena eftermiddagar för att möjliggöra studier parallellt med arbete eller andra studier.

Om utbildningen

Kursen avser att ge kunskap om den historiska bakgrunden till omvandlingen de senaste decennierna. Den långsiktiga utveckling i Ryssland och närområdet i östra Europa, särskilt Ukraina, tas upp, inklusive förklaringar till Sovjetunionens upplösning och situationen idag.

Kursen består av följande delkurser:

  • Kungadömen och imperier fram till andra världskriget
  • Från kalla kriget fram till idag

Inom ramen för dessa teman så kommer du att få en djupare förståelse för utvecklingen över tid i Ryssland och östra Europa, och hur den relaterar till samhällsvetenskapliga och historiska begrepp och förklaringar.

Behörigheter och urval

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urval

Betyg (34 %), högskoleprov (33 %) och högskolepoäng, max 165 hp (33 %)

Efter studierna

Efter att ha avlutat kursen kommer du kunna redogöra för viktiga drag i den historiska och mer nutida utvecklingen i Ryssland och dess närområde i östra Europa. Du kommer även att ha fått en större förståelse för hur viktig historien är för att förstå nutiden. Till sist kommer du även att ha utvecklat din analytiska förmåga, muntligt och skriftligt, samt att granska och kritiskt värdera egna och andras skriftliga och muntliga presentationer. 

Så är det att plugga

Undervisningen

Undervisningen sker online, i form av föreläsningar, skriftliga inlämningar och aktivt deltagande i obligatoriska seminarier.