Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Konst- och bildvetenskap, metod, teori och historiografi

Kurs
KV5001
Avancerad nivå
15 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-12754

Om utbildningen

I kursen får du aktuell och fördjupad kunskap om konstvetenskapliga metoder och teorier. Som student lär du dig relatera äldre metodiska och teoretiska förhållningssätt till nya vetenskapliga perspektiv inom konstvetenskapen. Det historiografiska perspektivet ger dig verktyg att undersöka, förstå, diskutera och utveckla forskning inom det konsthistoriska fältet. Genom seminarier, workshoppar, samt muntliga och skriftliga uppgifter utvecklar du en förmåga att utforma en självständig forskningsuppgift i relation till det större ämnesfältet. Kursen ger dig färdigheter att navigera inom ett mångfacetterat ämnesfält och kvalificerade verktyg för forskning och självständigt uppsatsarbete på master- eller magisternivå.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Filosofie kandidatexamen med minst 90 hp i konst och bildvetenskap eller motsvarande.

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.