Bild
Exteriör geovetarcentrum
Foto: Eugenia Andersson
Länkstig

Geovetarcentrum

Geovetarcentrum ligger vid Wavrinskys plats på Guldheden i Göteborg. I huset finns Institutionen för geovetenskaper och Institutionen för kulturvård.