Länkstig

Kartläggning av brott och otrygghet - omfattning, struktur och förändring

Kurs
KR2103
Avancerad nivå
15 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-17550
Ansökan stängd

Om utbildningen

Kursen behandlar kartläggning av brott och otrygghet. Studenterna tränas i att inhämta och analysera empiriska data och aktuella forskningsresultat om brottslighetens omfattning, struktur och förändring, argumentera för praktiska användningsområden och utforma kartläggningar för olika samhällsaktörer – företag, myndigheter och frivilligorganisationer. Medvetenhet om hur kartläggningar och andra praktiska tillämpningar av den inhämtade kunskapen kan påverka maktförhållanden i samhället betonas särskilt, liksom vikten av att beakta empiriska data och analystekniker av såväl kvalitativt som kvantitativt slag. Mönster i hur deltagande i och utsatthet för brott samt otrygghet hänger samman, fördelar sig i tid, rum och mellan olika samhällsgrupper, samt relationen mellan brottslighetens lokala förankring och internationella förbindelser, utgör centrala teman i kursen. Detsamma gäller för människors benägenhet att anmäla och rapportera om brott och otrygghet, delta i olika slags undersökningar, samt hur detta inverkar på möjligheten att undersöka brottsligheten på ett tillförlitligt sätt.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

För behörighet till kursen krävs kandidatexamen inom det samhällsvetenskapliga utbildningsområdet eller, för den med kandidatexamen med annan inriktning, minst 60 hp inom ett samhällsvetenskapligt huvudområde, eller motsvarande kunskaper relevanta för huvudområdet kriminologi. Dessutom krävs språkkunskaper motsvarande Svenska B/Svenska 3.

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.

Så är det att plugga

Lokaler

Undervisningen sker i samhällsvetenskapliga fakultetens lokaler i stadsdelen Haga i centrala Göteborg. Inom ”Campus Haga” finns undervisningslokaler i husen Dragonen, Sappören (vid Sprängkullsgatan) och Husaren (Husargatan).  

Läs mer om lokaler