Länkstig

Jämlik hälsa och rätten till hälsa

Kurs
MPH212
Avancerad nivå
7,5 högskolepoäng (hp)
Studietakt
50%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Engelska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-10357
Ansökan öppnar 15 mars 2024

Kort om kursen

Kursen introducerar kopplingen mellan folkhälsa och mänskliga rättigheter, med ett särskilt fokus på ojämlikheter och orättvisor relaterade till hälsa och rätten till hälsa.

Om utbildningen

Kursen har tre huvudteman:

1. Filosofiska och teoretiska grundpelare: Introducerar de filosofiska

grunderna till mänskliga rättigheter och rätten till hälsa. Här presenteras teorier som relaterar till sociala strukturer och positioner (tex genus, etnicitet, ras, socioekonomi) och hur de i sin tur relaterar till ojämlikheter och orättvisor inom hälsa. Även frågor om distributivnrättvisa inom folkhälsa diskuteras. 

2. Juridiska standarder och ramverk: Detta tema introducerar förhållandet mellan mänskliga rättigheter och folkhälsa, inklusive potentiella spänningar mellan individuella rättigheter och folkhälsomål, icke-diskriminering och särskilda gruppers rättigheter, samt rätten till hälsa som en juridisk standard.

3. Teori och standarder i praktiken: Sista temat ger en introduktion till de

utmaningar och möjligheter som finns i att överföra teorier om mänskliga rättigheter och juridiska standarder till folkhälsopolicy och insatser.

Kursen använder sig av problembaserat lärande, vilket kräver kritiskt och strategiskt tänkande, och inkluderar föreläsningar, grupparbeten, debatter och diskussioner. Kursen ges i sin helhet på engelska men studenter som läser kursen fristående (ej antagen på masterprogrammet i folkhälsovetenskap) kan lämna in uppgifter på svenska. 

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Behörig att antas till kursen är den som har yrkesexamen/kandidatexamen om minst 180 högskolepoäng inom något av områdena hälsovetenskap, samhällsvetenskap, naturvetenskap, ekonomiska vetenskaper, humaniora eller ingenjörsvetenskap samt betyg Godkänd/E i Engelska B/Engelska 6.

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.