Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Introduktion i modern vetenskapsteori och vetenskapsstudier, grundkurs

Kurs
VT1102
Grundnivå
15 högskolepoäng (hp)
Studietakt
50%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-22800
Ansökan stängd

Om utbildningen

Många samhälleliga problemställningar bottnar i vetenskapsteoretiska frågor: Går det att skilja på fakta och värderingar? Är expertisens kunskap alltid överordnad lekmännens? Hur påverkas forskningens resultat av forskningspolitiken? Dessa och andra frågeställningar kommer att belysas med utgångspunkt i Thomas Kuhns paradigmteori och i efterföljande teoribildningar, däribland Det starka programmet, aktör-nätverksteorin och social epistemologi.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet

Urval

Betyg (34 %), högskoleprov (33 %) och högskolepoäng, max 225 hp (33 %).

För antagning till sommaren 2021 och framåt gäller följande urval: betyg (34 %), högskoleprov (33 %) och högskolepoäng, max 165 hp (33 %).