Länkstig

Intervju med Emma Carlsson

Den perfekta mixen. Så beskriver Emma Carlsson, 24 år, systemvetarprogrammets inriktning mot både IT och samhälle. Efter utbytesstudier i Hongkong jobbar hon nu med sin kandidatuppsats.