Video (0:55)
Bild
Länkstig

Systemvetenskap: samhällets digitalisering, kandidatprogram

Program
N1SVP
Grundnivå
3 år
180 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-1G87B
Ansökan stängd

I den här utbildningen tar vi upp frågor som relaterar till hållbarhet. Innehållet i kursen eller programmet passar in på minst ett av våra 10 hållbarhetskriterier. För dig som studerar innebär hållbarhetsmärkningen en vägledning, kvalitetssäkring och garant för att kurser eller program verkligen innehåller ett tydligt hållbarhetsperspektiv.

Kort om programmet

Programmet förbereder dig för att designa, organisera och leda en hållbar digitalisering av samhället. Som systemvetare vid Göteborgs universitet får du en grundläggande och bred förståelse för utveckling och införande av informationssystem med fokus på verksamhetsutveckling. Du utvecklar förmågan att analysera och påverka hur digital teknik, organisation och ekonomi samspelar. Nära samarbeten med lokalt näringsliv, internationell industri och offentlig sektor ger många olika karriärvägar och gör dig till en brygga mellan olika yrkesgrupper.

Om utbildningen

Kandidatprogrammet i systemvetenskap är en samhällsvetenskaplig utbildning med fokus på digitaliseringens omvandlande kraft i samhället. Är du intresserad av hur människor och organisationer kan dra nytta av denna kraft för ett hållbart samhälle? Då skall du läsa systemvetenskap som ges av institutionen för tillämpad informationsteknologi.

Designa flexibla informationssystem

Som systemvetare fungerar du som en länk mellan människa, organisation och teknik och du förstår hur digitala lösningar kan användas för innovation och verksamhetsutveckling. Du kan analysera, modellera och designa system men framför allt leder och förändrar du organisationer, med hjälp av informationssystem. Du koordinerar och samarbetar ofta med andra yrkesgrupper och användare. Du har kunskapen och förmågan att designa informationssystem som är flexibla och som underlättar innovation för att på så sätt bidra till en hållbar digitalisering.

Studera grundläggande programmering

I programmet får du lära dig hur digital teknik påverkar olika branscher och sektorer, och hur organisationer behöver utveckla sin verksamhet med hjälp av digitala lösningar för att stå sig i en internationell konkurrens. Digital teknik kan till exempel vara artificiell intelligens, blockkedjor, moln-tjänster, Internet of things eller mjukvarurobotar. Utbildningen inleder med ett fokus på grundläggande programmering, människa-datorinteraktion och projektarbete tillsammans med regionala organisationer. Under andra året studerar effekterna av grundläggande artificiell intelligens för att sedan allt mer fokusera på hur organisationen, dess ekonomi och styrning bör utformas för att maximera nyttan av den digitala tekniken. Under termin fem fördjupar du dig inom ämnen som ger dig en spetskompetens.

Nära samarbete med industri och offentlig sektor

Vi erbjuder en relevant utbildning genom att i undervisningen genomföra projektarbeten i nära samarbete med industri och offentlig sektor. Genom vår världsledande forskning om digital innovation kan vi erbjuda ett innehåll inom forskningens absoluta framkant. Här ges du möjlighet att bli den konsult, projektledare, affärs-/verksamhetsutvecklare eller förändringsledare som samhället letar efter.

Utrustning

Som student behöver du ha en laptop eller läsplatta för att ta del av undervisningsmaterial och för att aktivt delta i de interaktiva momenten.

Studentintervju med Emma Carlsson

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet + Matematik 2a eller 2b eller 2c, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2

Urval

Betyg (66 %) och högskoleprov (34 %)

Efter studierna

Kandidatprogrammet förbereder dig för både jobb och vidare studier. Arbetsmarknadens nuvarande läge med en stor efterfrågan på tidigare studenter inom samhällets digitalisering gör det inte självklart att studera vidare.

Läs mer om efter studierna

Så är det att plugga

Undervisningen

Undervisningen sker i hus Patricia på Campus Lindholmen. Utöver den lärarledda undervisningen kommer du i stor utsträckning att arbeta med dina kurskamrater i projektform och även ansvara över självständiga studier. Studierna förutsätter tid för egna förberedelser, tid att läsa in litteratur och formulera dina tankar i text. För att kunna tillägna dig undervisningen, utveckla dina färdigheter och säkerställa en hög kvalitet på din utbildning, förväntas du vara närvarande och delaktig i den campusbaserade undervisningen och vid grupparbeten.

  • Studietakt: Heltid
  • Tid: Dagtid
  • Språk: Programmet ges i huvudsak på svenska, men i en internationell miljö. Det innebär att delar av undervisning och examination i vissa fall ges på engelska och att stora delar av litteraturen är på engelska.

Lokaler

Institutionen är placerad mitt i Sveriges ledande teknikcentrum, Lindholmen Science Park i centrala Göteborg.

Oavsett om du tar båten, bussen eller cykeln till universitetet så möts du av en miljö där studier sker i direkt anslutning till några av världens mest intressanta bolag. Du tar en fika i solen på kajen och tjuvlyssnar på samtal om självkörande bilar, artificiell intelligens eller spelutveckling, och efter ett tag kanske du är modig nog att själv vara med i samtalet. Du bygger upp ett nätverk av studenter från både Göteborgs universitet och Chalmers, och har nära till de organisationer som du sen träffar på i konkreta projekt i utbildningen. När dagen är slut kanske du tar båten till Järntorget och dyker in i nattlivet runt Långgatorna.

Läs mer om lokaler

Studier utomlands

Under år tre finns valbara kurser motsvarande 30 hp där du som student har möjlighet att ansöka om utbytesstudier i Europa eller andra delar av världen. Tidigare studenter från kandidatprogrammen har fått med sig värdefulla erfarenheter när de har pluggat hos våra partneruniversitet i exempelvis Paris, Japan och Kina. Som utbytesstudent betalar du inga terminsavgifter och eftersom utlandsstudierna tillgodoräknas i din examen så adderas ingen studietid till din utbildning. 

Läs mer om studier utomlands