Hoppa till huvudinnehåll
Bild
Länkstig

Internationellt företagande och handel i historiskt perspektiv

Kurs
EHA122
Avancerad nivå
7,5 högskolepoäng (hp)

Om utbildningen

I kursen diskuteras den översiktliga historiska utvecklingen för
världshandeln, drivkrafterna bakom förändring och handelns effekter på
samhället. En central aspekt är diskussionen om vikten av handel för
tillväxt samt fördelning av rikedom över hela världen. Handelns
betydelse för länder med olika grad av industrialisering behandlas. Nära
kopplat till den frågan är diskussionen om huruvida protektionism eller
frihandel har varit det bästa sättet att främja ekonomisk utveckling.

Kursen behandlar också storföretagens utveckling. Målet är att uppnå
en förståelse för den nuvarande situationen genom att studera företagens
historia. Hur uppkom de första storföretagen, inom vilka politiska och
ekonomiska ramar bedrevs deras verksamhet? Detta är en viktig grund för
att förstå den moderna diskussionen kring multinationella företag idag.
Dessa anklagas ofta för att bidra till sociala orättvisor i tredje
världen idag. Även i vår egen tid har regelverken givetvis stor
betydelse för företagen. Stater kan genom lagstiftning påverka
multinationella företags verksamhet, även tullar, skatter, reglering av
lönesättning är viktiga för företagen. En viktig fråga som behandlas
under kursen är i vilken grad som storföretagen idag bidrar till
tillväxt och omfördelning av resurser och tillväxt.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Behörig att antas till kursen är den som uppfyller villkor för fordringarna för kandidatexamen 180 hp, inklusive ett examensarbete på 15 hp. Dessutom krävs språkkunskaper motsvarande Engelska 6/Engelska B eller motsvarande resultat på ett internationellt erkänt test, till exempel TOEFL, IELTS.

Efter studierna

Studier i ekonomisk historia ger dig möjlighet att arbeta inom en mängd olika branscher och yrken. Exempelvis kan du arbeta som utredare, handläggare, analytiker eller konsult, både inom den offentliga och den privata sektorn.

Så är det att plugga

Lokaler

Handelshögskolans verksamhet finns på Vasagatan 1 och på Viktoriagatan 13. I lokalerna på Vasagatan 1 finns dessutom ekonomiska biblioteket, som är flera våningar högt och har många studieplatser.

Läs mer om lokaler