Bild
Foto: Ibrahim Rifath
Länkstig

Integrering av europeiska marknader

Kurs
EU2122
Avancerad nivå
10 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Engelska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-17656
Ansökan öppnar 15 mars 2024

Kort om kursen

Den här kursen behandlar problemen med att integrera olika nationella marknadssystem i en inre marknad. Du kommer att få en djupgående förståelse för hur komplex den inre marknaden inom EU är. Fokus är på fallstudier där vi jobbar med praktiska exempel av marknadsintegrering, och du kommer att lära dig om policyprocessen, lagstiftning och tillämpning från ett administrativt och ekonomiskt perspektiv.

Om utbildningen

Kursen riktar sig till dig som vill förstå den komplexa processen som det är att skapa och underhålla en inre marknad inom EU. Du kommer att studera ett antal problem som kan uppstå när olika nationella marknadssystem ska slås ihop till en gemensam europeisk marknad. Den politiska policyprocessen, lagstiftning på nationell och EU-nivå, samt ekonomiska frågor ligger i fokus. Vi kommer även att diskutera hur den inre marknaden påverkar tillverkning och tjänster, levnadsvillkor, arbetsmarknader, kapitalflöden och infrastrukturutveckling i EU och dess grannländer.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs en kandidatexamen (180hp) med minst 90hp i på varandra byggande kurser inom en och samma samhällsvetenskapliga disciplin eller motsvarande. Studenter vid juristprogrammet är också behöriga efter tre års studier (180 hp, motsvarande en kandidatexamen). Dessutom krävs språkkunskaper motsvarande Engelska 6/Engelska B.

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.

Efter studierna

När du har läst kursen kommer du att ha en bra teoretisk översikt över de politiska, juridiska och ekonomiska diskussionerna kring marknadsintegration. Det omfattar policyprocessen, lagstiftning och tillämpning från både ett administrativt och ett ekonomiskt perspektiv.

Du kommer att kunna kritiskt analysera och lösa praktiska fallstudier och problem som rör den inre marknaden. Dessutom kommer du att kunna argumentera för dina teoretiska argument, både muntligt och skriftligt.