Länkstig

Hydrologi och hydrogeologi

Kurs
GV2002
Grundnivå
7,5 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Engelska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-11416
Ansökan stängd

Om utbildningen

Kursen Hydrologi och hydrogeologi ger en grundläggande syn på alla aspekter inom hydrologin utan fördjupning inom specifika områden. Kursens huvudsakliga fokus är grundvatten.

Syftet med kursen är att ge dig en förståelse för bredden inom hydrologiska eller hydrogeologiska problem, olika tillämpningar och begrepp samt vilka metoder som används för att hantera dessa. Kursen fokuserar på de kvantitativa vattenrelaterade aspekterna. Kvalitativa aspekter (vattenkemi) behandlas i mindre omfattning. 

Observera att kursen ger en introduktion till hydrologi och hydrogeologi. Den syftar inte till att ge dig de kunskaper som krävs för att utföra hydrologiska eller hydrogeologiska projekt på professionell nivå. 

Kursen ingår i kandidatprogrammet i geovetenskap. Du kan också läsa den som fristående kurs i mån av plats.

Läs mer om kandidatprogrammet i geovetenskap.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs minst 45 hp i huvudområdena Geovetenskap, Geografi, Miljövetenskap eller Marin vetenskap. Dessutom krävs godkända kunskaper i grundläggande geovetenskap, kursen GV1410 Geovetenskap: grundkurs, 30 hp eller motsvarande. Studerande med likvärdig utbildning kan efter prövning beredas tillträde till kursen. 

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.

Så är det att plugga

Undervisningen

Undervisningen består av

  • föreläsningar
  • laborationer
  • fältarbete
  • datorbaserade övningar
  • grupparbete
  • studentpresentationer.

Undervisningsspråk: engelska.

Lokaler

Du läser kursen i våra lokaler på Geovetarcentrum, Guldhedsgatan 5.

Läs mer om lokaler