Länkstig

Hydrologi och hydrogeologi

Kurs
GV2002
Grundnivå
7,5 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Engelska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-11407

Kort om kursen

Kursen Hydrologi och hydrogeologi ger en grundläggande syn på alla aspekter inom hydrologi med huvudsakligt fokus på grundvatten och vattnets betydelse för miljön och samhället.

Om utbildningen

Kursens syftet är att ge dig kunskaper om grundläggande hydrologi och hydrogeologi och om tillämpningar och viktiga metoder inom hydrologi samt vattnets roll och betydelse av olika typer av vattenresurser i den hydrologiska cykeln och dess relevans för människan och ekosystemet.  

Du lär dig bland annat om: 

 • vattenresurser
 • relevant terminologi
 • centrala teoretiska koncept inom hydrologi och hydrogeologi
 • hydrologiska undersökningsmetoder
 • hydrologiskt eller hydrogeologiska problem

I kursen ingår dessutom att utföra beräkningar och användning av relevanta metoder för att analysera och lösa hydrologiska, eller hydrogeologiska, problem. 

Kursen ingår i kandidatprogrammet i geovetenskap men kan även sökas som fristående kurs. 

Läs mer om kandidatprogrammet i geovetenskap.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs minst 45 hp i huvudområdena Geovetenskap, Geografi, Miljövetenskap eller Marin vetenskap. Dessutom krävs godkända kunskaper i grundläggande geovetenskap, kursen GV1410 Geovetenskap: grundkurs, 30 hp eller motsvarande. Studerande med likvärdig utbildning kan efter prövning beredas tillträde till kursen. 

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.

Efter studierna

Om du studerar geovetenskap hos oss så kommer du ha goda karriärmöjligheter både i Sverige och utomlands. Du kan välja att arbeta inom näringsliv, som konsult, projektledare eller inom offentlig förvaltning.

Våra tidigare studenter arbetar till exempel med naturresurshantering, miljöfrågor och samhällsbyggnad och du har stora möjligheter att rikta in dig på just det du är intresserad av.

Så är det att plugga

Undervisningen

Undervisningen består av:

 • föreläsningar
 • laborationer
 • fältarbete
 • datorbaserade övningar
 • grupparbete
 • studentpresentationer

Undervisningsspråk: Engelska

Undervisningen bedrivs av engagerade lärare som forskar inom området. Utbildningen har en stark forsknings- och arbetsmarknadsanknytning, vilket du som student kommer att ha glädje av.

Lokaler

Du läser kursen i våra lokaler på Geovetarcentrum, Guldhedsgatan 5.

Läs mer om lokaler

Studier utomlands

Om du studerar geovetenskap vid Göteborgs universitet finns det goda chanser till utbytesstudier under din utbildning. Detta ses ofta som en god merit när man söker jobb, då många arbeten kräver internationell samverkan.

Vi har över 100 avtal inom Erasmus och andra utbytesprogram med universitet och högskolor runt om i världen, både inom och utom Europa.