Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Hydrologi och hydrogeologi

Kurs
GV2002
Grundnivå
7,5 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Engelska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-11416
Ansökan stängd

Om utbildningen

Kursen ger en grundläggande syn på alla aspekter inom hydrologin utan fördjupning inom specifika områden och kursens huvudsakliga fokus är grundvatten. Syftet med kursen är att ge studenten en förståelse för bredden inom hydrologiska eller hydrogeologiska problem, olika tillämpningar och begrepp samt vilka metoder som används för att hantera dessa. Kursen fokuserar på de kvantitativa vattenrelaterade aspekterna. Kvalitativa aspekter (vattenkemi) behandlas i mindre omfattning. 

Kursen ger en introduktion till hydrologi och hydrogeologi och syftar inte till att ge studenten de kunskaper som krävs för att utföra hydrologiska eller hydrogeologiska projekt på professionell nivå. 

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs minst 45 hp i huvudområdena Geovetenskap, Geografi, Miljövetenskap eller Marin vetenskap. Dessutom krävs godkända kunskaper i grundläggande geovetenskap, kursen GV1410 Geovetenskap: grundkurs, 30 hp eller motsvarande. Studerande med likvärdig utbildning kan efter prövning beredas tillträde till kursen. 

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.