Bild
Matematiska tecken och mönster
Foto: /Konstnär: Per Petersson
Länkstig

Högre differentialkalkyl

Kurs
MMA211
Avancerad nivå
7,5 högskolepoäng (hp)

Om utbildningen

I kursen går vi igenom grundläggande begrepp i differential- och integralkalkyl på differentiabla mångfalder och ger tillämpningar av teorin på topologi och geometri. Ett huvudsyfte med kursen är att du ska bli förtrogen med differentialformer och deras stora användbarhet i olika delar av matematiken. Kursen är en av de inledande kurserna inom forskarutbildningen i matematik.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Utöver grundläggande behörighet krävs kunskaper motsvarande 90 hp i matematik, inklusive minst 7,5 hp på avancerad nivå.

Så är det att plugga

Lokaler

Matematiska vetenskaper är en gemensam institution
Chalmers/Göteborgs universitet. Din undervisning sker i Matematiska
vetenskapers rymliga och ljusa lokaler på Chalmers campus Johanneberg, där det finns föreläsningssalar, datorsalar och grupprum. Här finns också studentlunchrum och läsesal, liksom studievägledare och studieexpedition.

Karta över Campus Johanneberg