Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Historisk teologi

Kurs
RT2313
Avancerad nivå
7,5 högskolepoäng (hp)
Studietakt
50%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Engelska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-12364

Studietakt
50%
Undervisningstid
Blandad undervisningstid
Studieort
Ortsoberoende
Undervisningsform
Distans
Undervisningsspråk
Engelska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-12365

Om utbildningen

Den samtida systematiska teologin bedrivs nästan alltid i djup dialog
med den historiska traditionen. Det kritiska återhämtandet av historiskt
material utgör en av dess bärande metoder. Därför är en god kännedom om
klassiska texter avgörande för avancerat arbete inom det
systematisk-teologiska fältet.

I den här kursen studerar vi några
centrala verk i teologihistorien för att fördjupa vår förståelse av
olika positioner och sätt att göra teologi. Fokus ligger på en noggrann
läsning av primärtexter från en eller flera teologiska traditioner,
såsom exempelvis patristiska, skolastiska, reformatoriska eller
radikalreformatoriska traditioner och texter. Kursen ger på detta sätt
en utmärkt grund för vidare forskning inom den systematiska teologin
eller angränsande akademiska discipliner.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Kandidatexamen alternativt avslutade kurser om minst 180hp på grundnivå, varav minst 90hp med progression i något huvudområde där det ingår ett kandidatexamensarbete om minst 15hp. Behörig är också den som har motsvarande utländsk utbildning eller som har motsvarande förkunskaper enligt tidigare studieordning. Dessutom krävs språkkunskaper motsvarande Engelska A/Engelska 5.

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.